doc. Ing.

Jiří Bydžovský

CSc.

FAST, THD – vedoucí ústavu

+420 54114 7505, +420 54114 8060
Jiri.Bydzovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Projekty

 • 2024

  Cementotřísková deska nové generace s přímým dopadem na mitigaci změny klimatu, zahájení: 01.04.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  FW10010123, Konstrukční systém podlah založený na emisně nenáročných komponentech, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  ADREPTEC – Pokročilá technologie výroby stavebních prvků z odpadního PVC, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  8J23AT012, Studium transportu tepla a vlhkosti ve struktuře materiálů na bázi přírodních a druhotných vláken, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  FW03010073, Silikátové smart autonomně vyhřívané kompozity 4.0 , zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2019

  FV40081, Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými plnivy a jejich chování za specifických podmínek namáhání, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  FV30239, Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV30327, Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV30072, Efektivní optimalizace využití odpadu z produkce cementotřískových desek pro výrobu konkurenceschopných stavebnin, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  FV20149, Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  FV20530, Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Unikátní analytické metody pro posouzení souvislosti vlastností a struktury stavebních hmot na bázi surovin z alternativních zdrojů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  TH02020415, Pokročilé lepicí hmoty s vyšším podílem druhotných surovin do extrémně namáhaných prostředí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Kinetika tvorby mikrostruktury silikátů v závislosti na hydrotermálních podmínkách a typu vstupních surovin, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  FV10284, Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  FV10118, Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  Výzkum a vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv a druhotných surovin, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  TH01020282, Nové strukturované povrchové úpravy pro cementotřískové desky s extrémní odolností a vysokou životností, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkum a vývoj stavebních materiálů s využitím aktuálně produkovaných alternativních surovin, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Výzkum fasády zámku Lednice, zahájení: 20.10.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  SPP-analýza materiálu, zahájení: 15.10.2014, ukončení: 12.12.2014
  Detail

  Výzkum a vývoj sanačních malt s vyšší odolností proti požárům, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum a vývoj stěrek a lepidel s využitím druhotných surovin, zahájení: 07.06.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vývoj malt pro sanace betonových a železobetonových konstrukcí, zahájení: 07.06.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studentská laboratoř pro studium dynamických účinků deformací stavebních hmot, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Výzkumné, zkušební a poradenské služby a expertízy v oblasti využití organických i anorganických surovin, zahájení: 01.11.2012, ukončení: 30.06.2013
  Detail

  FR-TI4/369, Nové správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí s vyšší odolností proti požárům, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Rozšíření laboratoře pro praktickou výuku struktury materiálů a jejich tepelně-technických vlastností, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Použití druhotných surovin do matrice konopných výplňových hmot , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vývoj vysoce odolných správkových hmot na bázi alkalicky aktivovaných látek , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/595, Inovace složení směsi pro výrobu cementotřískové desky, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 30.12.2014
  Detail

  Inovace výuky studijního předmětu BJ56 - Vybrané statě z technologie stavebních hmot, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Aplikace přírodních rychle obnovitelných materiálů ve stavebních výrobcích, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  GA103/08/0558, Progresivní stavební materiály na bázi technického konopí, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Hodnocení efektivnosti využití nových stavebních hmot na bázi odpadních surovin, zahájení: 03.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  FT-TA/078, Technologie určení dožití chladicích věží a komínů s využitím počtu pravděpodobnosti, zahájení: 01.05.2005, ukončení: 31.05.2007
  Detail

  Vývoj uceleného sanačního systému využívajícího druhotných surovin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  GP103/03/D087, Ověření trvanlivosti nových materiálů z druhotných surovin jako limitujícího faktoru jejich použití ve stavebních konstrukcích, zahájení: 01.09.2003, ukončení: 31.08.2006
  Detail

  FF-P2/099, Výzkum a vývoj technologie likvidace a recyklace ekologicky nebezpečného odpadu, zahájení: 01.06.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Informační centrum stavebních hmot s využitím odpadů, zahájení: 01.02.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail