Detail projektu

Efektivní optimalizace využití odpadu z produkce cementotřískových desek pro výrobu konkurenceschopných stavebnin

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2021

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2018-05-31 - 2021-12-31)

O projektu

Jedná se o projekt kombinující průmyslový výzkum a experimentální vývoj, kdy účelem je zajistit efektivní optimalizaci využití odpadu vznikajícího při produkci cementotřískových desek pro výrobu nových stavebních materiálů a prvků tak, aby bylo dosaženo jejich plné konkurenceschopnosti a to jak na tuzemském, tak zahraničním trhu.

Klíčová slova
Odpad; alternativní surovina; efektivní optimalizace; složení; podsyp podlah; stabilizace zemního tělesa; cementotřísková deska; konkurenceschopnost.

Klíčová slova anglicky
Waste; alternative raw material, effective optimization; composition; floor sublayer; soil stabilization; cement-bonded particleboard; competitiveness.

Označení

FV30072

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (29.06.2017 - 31.12.2021)

Výsledky

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Detailed Analysis of Modified By-Product from Cement-Bonded Particle Board Fabrication. In CIVILENG 2018. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development. Italská republika: WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 2018. p. 408-417. ISSN: 1790-5079.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š. Hmota pro stabilizaci podkladních vrstev na bázi vedlejších produktů z výroby cementotřískových desek. Zpravodaj WTA CZ, 2021, roč. 2021, č. 3-4, s. 18-25. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Structural, physical and mechanical changes of cement-bonded particleboards during sudden fluctuations in temperature and moisture. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2022, vol. 68, no. 1, p. 1-22. ISSN: 1435-0211.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š. Vyrovnávací podsyp na bázi alternativních surovin pro rekonstrukce podlah. Zpravodaj WTA CZ, 2021, roč. 2021, č. 1-2, s. 26-33. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ CIDEM Hranice, a.s.., Hranice, CZ: Cementotřísková deska obsahující vyšší množství upraveného odpadu z výroby těchto desek a ostatní alternativní suroviny. 35639, užitný vzor. (2021)
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.; MILDNER, R.: CD-RP/V10; Cementotřísková deska s matricí na bázi alternativních surovin charakterizovaná rychlým nárůstem pevnosti. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.; MILDNER, R.: CD-ZA/OS-5/10; Cementotřísková deska s pojivem obsahujícím zvýšené množství alternativních surovin. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.; MILDNER, R.: CD-UO/DT10; Cementotřísková deska s plnivem optimalizovaným pomocí upraveného odpadu z výroby těchto desek. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.; MILDNER, R.: HSP-SC/0-1; Hmota pro stabilizované násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací obsahující odpad z výroby cementotřískových desek. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

VACULA, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.: PSP-DC/2-16; Podsyp do suchých podlah s vysokým obsahem odpadu z výroby cementotřískových desek. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail