Detail projektu

Aplikace přírodních rychle obnovitelných materiálů ve stavebních výrobcích

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Využití přírodních materiálů ve stavebnictví je poměrně úzce spjato s výstavbou nízkoenergetických a pasivních staveb. Využitím přírodních materiálů ve stavebních konstrukcích bytové výstavby lze zásadním pozitivním způsobem ovlivnit mikroklima vnitřního prostředí, čím lze získat zdravé ekologické bydlení. Tepelně-izolační a akustické vlastnosti přírodních stavebních materiálů jsou většinou plně srovnatelné s běžně užívanými stavebními materiály, v některých případech jsou dokonce ještě lepší.

Popis anglicky
Use of natural materials in construction is quite closely linked to the construction of low-energy and passive buildings. Using natural materials in building construction of housing is a major positive impact on indoor climate environment, the more you can get healthy organic living. Heat-insulating and acoustic properties of natural building materials are usually fully comparable with commonly used building materials, in some cases even better.

Klíčová slova
přírodní rychle obnovitelné materiály, výplňová hmota, technické konopí

Klíčová slova anglicky
natural rapidly renewable materials, fillings materials, technical hemp

Označení

FAST-J-11-14/1240

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku druhotné suroviny na mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2011. s. 77-80. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. FILLING MATERIALS BASED ON THE TECHNICAL HEMP. In Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. p. 304-310. ISBN: 978-3-937066-21-9.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibility of using the technical hemp as a filling component in external thermal-insulation composite systems. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 47-52. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. VLIV MINERALIZACE TECHNICKÉHO KONOPÍ NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝPLŇOVÝCH HMOT. In JUNIORSTAV 2012 14. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Technické konopí, plnivo nenosných výplňových hmot pro svislé a vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. s. 218-222. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail