Detail projektu

Studium parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá analýzou možnosti modifikace složení stávajících receptur cementotřískových desek vybranými odpady, které by mohly představovat potenciálně vhodné alternativní suroviny pro náhradu pojivové a plnivové složky těchto desek. Primárně je pozornost zaměřena na dva druhy odpadů, které vznikají jako vedlejší produkty výroby cementotřískových desek a v současnosti nenalézají dalšího uplatnění, kdy je nutné jejich odstranění deponací na skládku. V případě zjištění dalších typů odpadů bude analyzováno i jejich využití.

Popis anglicky
The project is focused on the possibility of modifying the composition of existing formulas of cement-bonded particleboards by selected wastes that could pose a potentially suitable alternative materials for replacing binder and filler component of the boards. Primary attention is aimed at two types of wastes that are generated as by-products of cement-bonded particleboards and currently do not find another application, it is necessary to move them to the landfill. In case of finding other types of waste will be analyzed their utilization too.

Klíčová slova
cementotřísková deska, modifikace, složení, parametry, odpad, využití

Klíčová slova anglicky
cement-bonded particleboard, modify, composition, parameters, waste, utilization

Označení

FAST-S-13-1963

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Cement-bonded particleboards of modified composition with alternative raw sources utilization. In Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. London, UK: Taylor & Francis Group, 2013. p. 2144-2151. ISBN: 978-0-415-66195-9.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the utilization of waste from manufacture of cement-bonded particleboards in their re-production. Kyoto, Japan: Japan Concrete Institute, 2013. p. 262-271.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VENHODOVÁ, E. Analyzing of alternative raw materials for production of cement-bonded particleboards. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 108-111. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Effect of modification of cement-bonded particleboards composition on their frost resistance. In 11th ICBM: International Conference Binders and Materials. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 184-187. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CE-P30-05; Cementotřísková deska s obsahem popílku. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail