Detail projektu

Vývoj uceleného sanačního systému využívajícího druhotných surovin

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)

O projektu

Cílem navrhovaného projektu je ověřit vliv přídavku vybraných typů druhotných surovin na vlastnosti tolika druhů sanačních hmot, aby byly schopny utvořit ucelený sanační systém tzn. komplexně bude ověřována možnost aplikace odpadních látek v adhezních můstcích, správkových maltách, stěrkách i nátěrech určených pro finální úpravu povrchu betonových konstrukcí. Na základě zjištěných poznatků optimalizovat složení jednotlivých materiálů tak, aby bylo zpracováno co nevyšší množství průmyslového odpadu při zachování požadovaných vlastností finálního sanačního systému. Bude kladen důraz na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých sanačních hmot, jakožto vlastnosti výrazně ovlivňující kvalitu vyvíjeného sanačního systému. Cílem je tedy vytvoření systému, kde každá část plní svou funkci ve spoluprácí s částí druhou, kde horní vrstvy zajišťují ochranu vrstev s nosnou funkcí a spodní vrstva soudržnost celého systému se sanovanou konstrukci.

Popis anglicky
Rehabilitation, Bonding agent, Repair mortar, Screed, Coat, Durability, Protection, Waste, Aggresive, Degradation, Concrete, Repair , Material

Klíčová slova
Sanace, Adhezní můstek, Správková malta, Stěrka, Nátěr, Trvanlivost, Ochrana, Odpad, Systém, Agresivní, Degradace, Beton, Opravit, Materiál

Klíčová slova anglicky
Rehabilitation, Bonding agent, Repair mortar, Screed, Coat, Durability, Protection, Waste, Aggresive, Degradation, Concrete, Repair , Material

Označení

FRVŠ 3127

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (07.04.2005 - nezadáno)

Výsledky

ŠNIRCH, Z. APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN DO MATERIÁLŮ TVOŘÍCÍCH UCELENÝ SANAČNÍ SYSTÉM. In SANACE sborník přednášek. SANACE 2005. Brno: SSBK, 2005. s. 270 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠNIRCH, Z. PROBLEMS AND DEFECTS ON COATS USED ON CONCRETE SURFACE. In Juniormat 2005 5th International conference. VUT, FSI v Brně: VUT v Brně, FSI, 2005. p. 227-231. ISBN: 80-214-2984-4.
Detail

ŠNIRCH, Z., HORKÝ, O. MODIFIKACE ADHEZNÍCH MŮSTKU DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 91-94. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. p. 270-272. ISBN: 0415396565.
Detail

ŠNIRCH, Z. CONNECTED SYSTEM FOR RECONSTRUCTION OF CONCRETE STRUCTURES WITH UTILIZE OF WASTE PRODUCTS. In sborník International konference concrete and concrete structures. první. žilina: Unicersity of Žilina, 2005. p. 82-87. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

ŠNIRCH, Z. OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, Masarykova kolej: ČBS , Česká betonářsaká společnost ČSSI, 2005. s. 29 ( s.)ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

HORKÝ, O., BYDŽOVSKÝ, J.: XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch - CONSTRUMAT 2005. Rájecké teplice (21.09.2005)
Detail