Detail projektu

Použití druhotných surovin do matrice konopných výplňových hmot

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Výplňové hmoty na bázi technického konopí a vzdušné či hydraulické maltoviny mají dobré tepelně-technické a fyzikálně-mechanické parametry, ovšem na úkor vyšších dávek pojivové složky, tím pádem zvýšení ceny materiálu. Cílem práce proto bude aplikovat do struktury výplňových hmot druhotnou surovinu (popílek, struska) pro částečnou náhradu pojivové složky při zachování tepelně-technických a fyzikálně-mechanických vlastnostech výsledných hmot za současného snížení ceny výplňových hmot.

Označení

FAST-J-12-1762

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K. The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal-Technical Properties of Filling Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 165-171. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail