Detail projektu

Unikátní analytické metody pro posouzení souvislosti vlastností a struktury stavebních hmot na bázi surovin z alternativních zdrojů

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na využití metod pro posuzování nově vyvíjených hmot, u nichž jsou některé složky nahrazovány alternativními surovinami. Konkrétně se jedná o RTG tomograf (CT; situován v Centru AdMaS), který umožňuje nedestruktivně posoudit strukturu dané hmoty a to v trojrozměrném měřítku. Tato metoda není pro zkoumání stavebních hmot zatím příliš rozšířena. Výstupy z CT budou doplněny i pomocí běžně využívaných fyzikálně-mechanických a chemických testů. Důvodem je pochopení souvsilosti mezi užitnými parametry a změnami struktury.

Označení

FAST-S-17-3874

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, no. 878, p. 275-280. ISSN: 1660-9336.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Issue of epoxy based coatings system crystallization and effect of partial crystallinity on mechanical parameters. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 147-152. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti počítačové tomografie pro nedestruktivní analyzování strukturních změn malty vystavené kombinaci nepříznivých vlivů. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 59-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, vol. 2018, no. 14, p. 418-425. ISSN: 2224-3496.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-183. ISSN: 0255-5476.
Detail

LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 70-75. ISSN: 1013-9826.
Detail

NOVÁK, V.; ZACH, J. Study of hydrophobic modification of ceramic elements. In Rehabilitation and Reconstruction of buildings. Key Engineering Materials (print). 776. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 121-126. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 195-199. ISSN: 0255-5476.
Detail