Detail projektu

Výzkum a vývoj sanačních malt s vyšší odolností proti požárům

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá návrhem a ověřením základních parametrů nových receptur správkových hmot, u kterých je požadována zvýšená odolnost vůči extrémním teplotám. Důraz bude kladen v prvních fázích na jednotlivé složky malt separátně, tj. plnivo, pojivo, rozptýlená výztuž a polymerní modifikátory. Následně budou posouzeny kombinace synergicky působících složek v konkrétních recepturách. Pozornost se ubírá jak směrem primárních, tak alternativních surovinových zdrojů.

Popis anglicky
The project deals with the design and verification of the basic parameters of the new formulation of repair materials, which is required to increase resistance to extreme temperatures.

Klíčová slova
správková malta; extrémní teplota

Klíčová slova anglicky
repair mortar, extreme temperature

Označení

FAST-S-14-2560

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Selection of alternative additives and their influence on high-temperature resistance of repair mortars. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 181-184. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M. Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 147-151. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Effect of different cooling conditions on the properties of composite materials with cement based matrix. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 156-163. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of binder and filler modification of composite materials for extreme conditions on development in time parameters. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 164-169. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; LUŇÁČEK, M.: SH-CPG; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CPG. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail