doc. Ing.

Jaroslav Veselý

CSc.

FAST, VST – docent

+420 54114 7280
Jaroslav.Vesely@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.: přeliv Žichlínek; BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV POLDRU ŽICHLÍNEK NA MORAVSKÉ SÁZAVĚ. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.: obrus; Obrus kanalizačních trub. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: Přístroj IC; Přístroj k ověření hydraulických parametrů a funkčnosti dvojitého dešťového separátoru. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.: sondy-Karolinka; Vertikálně dělené sondy pro vodní dílo Karolinka. VD Karolinka. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PICKA, D.; ŠULC, J.: Jez Zátor; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro ukládání splavenin pod připravovaným VD Nové Heřminovy. Brno, Veveří 95. (prototyp)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; VESELÝ, J.: dělené sondy pro Brno; nerovnoměrně dělené sondy tyčové sondy. Brno -Bystrc. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J.: VD Labská; Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html, počet stažení: 1
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html, počet stažení: 1
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.: systém EIS; Monitorovací systém EIS. Rýzmburk. (poloprovoz)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C.: EIS-Z; Monitoring of groundwater level in two sites with water quality changes monitoring throught electrical conductivity. Basel, CH. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)
  http://www.eureka3838.com, počet stažení: 1
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; HODÁK, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: VL_Karolinka; Monitorování hráze VD Karolinka. VD Karolinka. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)
  http://www.eureka3838.com, počet stažení: 1
  Detail

 • RUPP, D.; PAZDÍREK, O.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.: Opatovický kanál; sledování obsahu vody v tělese zemní hráze na Opatovickém kanálu. Opatovický kanál. (poloprovoz)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: VD Štětí; Hydraulický model koryta Labe s pilířem mostu u MVE Štětí. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.: RP Lhotka; MODELOVÝ VÝZKUM RYBOCHODU LHOTKA NA ODŘE. Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.: RP Lhotka 2; Modelový výzkum rybochodu Lhotka na Odře - úprava modelu. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.: VD Přelouč II; Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem. FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: sonda Tetčice; Vertikálně dělená sonda pro obec Tetčice. Tetčice. (funkční vzorek)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: metodika; monitorování morfologie dna nádrže. Rýzmburk. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: metodika; metodika sledování vrstev kalu v odkalovací nádrži. Rýzmburk. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.