Detail produktu

Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská

ZACHOVAL, Z. ŠULC, J. PAŘÍLKOVÁ, J. VESELÝ, J. MAJOR, J. JINEK, J.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Ověření kapacity spodních výpustí a šachtového přelivu. Návrh usměrňovacích prvků v obtokvém tunelu. Ověření funkčnosti záchytného systému pláví šachtového přelivu a nové česlové klece vtoku do obtokového tunelu. Ověření funkčnosti vývaru.

Klíčová slova

VD Labská, spodní výpusti, šachtový přeliv, obtokový tunel, vývar, česle

Datum vzniku

30. 11. 2015

Umístění

LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www