Detail produktu

Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem

VESELÝ, J. ZACHOVAL, Z. PAŘÍLEK, L. PAŘÍLKOVÁ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

řešení plavební komory pro stupeň Přelouč II s poklopovými vraty Čábelkova typu

Klíčová slova

fyzikální model, plavební komora, proudění vody

Datum vzniku

27. 8. 2007

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek