Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy

ZACHOVAL, Z. ŠULC, J. PAŘÍLKOVÁ, J. VESELÝ, J. MAJOR, J. NEHUDEK, A.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Vybudování fyzikálního modelu prostoru pro usazování dnových splavenin a navazujících konstrukcí a úseků koryta s pohyblivým dnem v měřítku 1:30 a jejich optimalizace.

Klíčová slova

prostor pro usazování dnových splavenin, VD Nové Heřminovy

Datum vzniku

18. 3. 2016

Umístění

LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty