Detail produktu

sledování obsahu vody v tělese zemní hráze na Opatovickém kanálu

RUPP, D. PAZDÍREK, O. PAŘÍLKOVÁ, J. VESELÝ, J. ZACHOVAL, Z.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Zařízení je využíváno pro kontrolu obsahu vody v tělese zemní hráze s pozorovanou výronovou plochou měřením změn elektrické impedance prostředí.

Klíčová slova

monitorování, elektrická impedanční spektrometrie, průsak

Datum vzniku

14. 6. 2017

Umístění

Opatovický kanál

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek