Detail produktu

Modelový výzkum rybochodu Lhotka na Odře - úprava modelu

VESELÝ, J. PAŘÍLKOVÁ, J. PAŘÍLEK, L. ZACHOVAL, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

disipace kinetické energie proudící vody v rybím přechodu - upravený model

Klíčová slova

rychlostní pole, fyzikální model

Datum vzniku

10. 11. 2007

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek