Detail produktu

metodika sledování vrstev kalu v odkalovací nádrži

PAŘÍLKOVÁ, J. VESELÝ, J. PAŘÍLEK, L.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Pro monitorování ulehlosti kalu v odkalovací nádrži byla použita metoda elektrické impedanční spektrometrie umožňující sledování vrstevnatosti kalu. Metodika byla ověřena řešením české části mezinárodního projektu E!3838 programu EUREKA.

Klíčová slova

kal, monitoring, EIS

Datum vzniku

11. 3. 2008

Umístění

Rýzmburk

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek