Detail produktu

Hydraulický model koryta Labe s pilířem mostu u MVE Štětí

PAŘÍLKOVÁ, J. VESELÝ, J. ZACHOVAL, Z. PAŘÍLEK, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

řešení usměrnění proudění v nátoku na MVE Štětí

Klíčová slova

směr proudění, rychlostní pole, měření

Datum vzniku

15. 8. 2006

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek