Detail produktu

Vertikálně dělené sondy pro vodní dílo Karolinka

PAŘÍLKOVÁ, J. PAŘÍLEK, L. VESELÝ, J.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

konstrukce vertikálně dělených sond pro aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie osazených na VD Karolinka

Klíčová slova

sonda, elektrická impedanční spektrometrie, vodní dílo Karolinka

Datum vzniku

30. 11. 2010

Umístění

VD Karolinka

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek