Detail produktu

nerovnoměrně dělené sondy tyčové sondy

PAŘÍLKOVÁ, J. PAŘÍLEK, L. PAVLÍK, J. VESELÝ, J.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

sondy pro sledování změn obsahu vody v různých hloubkách zemin v intravilánu brněnské části Bystrc, jsou konstruovány do celkových délek až 11 m, konstrukčně byla pozornost věnována zvýšení tuhosti

Klíčová slova

obsah vody, zemina, elektrická impedanční spektrometrie, Z-metr III

Datum vzniku

7. 3. 2011

Umístění

Brno -Bystrc

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek