Detail produktu

monitorování morfologie dna nádrže

PAŘÍLKOVÁ, J. VESELÝ, J. PAŘÍLEK, L.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

stanovení vhodných nepřímých metod a postupů pro mopnitorování dna odkalovací nádrže, resp. prvního rozhraní vody a kalu, mezi zvolenými metodami byla i elektrická impedanční spektrometrie

Klíčová slova

metoda hustotního rozhraní, kontaktní vizuální metoda, metoda EIS

Datum vzniku

11. 3. 2008

Umístění

Rýzmburk

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek