doc. Ing. arch.

Gabriel Kopáčik

Dr.

FA, UU – docent

+420 54114 6693
kopacik@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Publikace

 • 2021

  KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; VAISHAR, A.; MATYÁŠOVÁ, J. Satisfaction of Inhabitants in Different Urban Structures. Case Studies in Brno, Ostrava and Zlin. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, č. 1, s. 63-81. ISSN: 1805-3246.
  Detail | WWW

  KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; ŠIMARA, E. The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities. MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 2021, roč. 29, č. 1, s. 71-86. ISSN: 1210-8812.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A. Residential function dynamics in the urban territory: the case of selected Moravian cities. In 12. Architektura v perspektivě 2020 / 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2020. s. 152-157. ISBN: 978-80-248-4450-3.
  Detail | WWW

 • 2019

  WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-12. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín. Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. 480 s. ISBN: 978-80-7623-007-1.
  Detail

  WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, č. 2, s. 66-77. ISSN: 1805-3246.
  Detail | WWW

 • 2018

  HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G. Posuzování denního osvětelní urbanistických situací. In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno, 2018. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-5715-7.
  Detail

  KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu. 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018. s. 256-260. ISBN: 978-80-248-4236-3.
  Detail

  WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic. Praha: 2018. s. 859-859.
  Detail

  WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic. Journal of Urban and Regional Analysis (electronic), 2018, roč. X, č. 2, s. 177-198. ISSN: 2068-9969.
  Detail | WWW

  KOPÁČIK, G. Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech. 2018.
  Detail

  KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území. 2018.
  Detail

  WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic. 2018.
  Detail

 • 2017

  WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. 351 s. ISBN: 978-80-7204-955-4.
  Detail

 • 2016

  KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N. Urbanismus na  FA VUT v Brně v dobových souvislostech. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na  škole architektury v Brně. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm. cz, 2016. s. 34-49. ISBN: 978-80-7204-947- 9.
  Detail

  KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu. Brno: 2016.
  Detail

  KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu. In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. s. 17-20. ISBN: 978-80-214-5452- 1.
  Detail

 • 2014

  KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; KUZNETCOVA, E.; LELKES, I.; KILNAROVÁ, P.; ŠKODA, K.; VESELY, M.; TOUCHAN, S. Moje náměstí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 184 s. ISBN: 978-80-7204-894-6.
  Detail

  KOPÁČIK, G. Náměstí v prostředí současných evropských měst. In Public Spaces Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014. s. 1-12. ISBN: 978-80-227-4355-6.
  Detail

 • 2013

  KUZNETCOVA, E.; KOPÁČIK, G. Empty public spaces as a calling for city developement. In Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard. Brněnská okružní třída. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013. s. 10-19. ISBN: 978-80-214-4751-6.
  Detail

  KUZNETCOVA, E.; KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; ŠUŠKA, M. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013. 56 s. ISBN: 978-80-214-4751-6.
  Detail

  KOPÁČIK, G. Astana – (ne)udržitelné město aneb územní plánování v Kazachstánu. Urbanismus a územní rozvoj, 2013, roč. XVI, č. 4, s. 68-73. ISSN: 1212-0855.
  Detail

  KOPÁČIK, G.; Kuznetcova, E. Opuštěná veřejná prostranství jako výzva pro rozvoj města. In Lost Public Spaces of Brno: brněnská Okružní třída - Brno Ring Boulevard. Brno: FA VUT Brno, 2013. s. 11-16. ISBN: 978-80-214-4751-6.
  Detail

  KUZNETCOVA, E.; KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; VESELY, M. Lomnice náměstí - workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013.
  Detail

 • 2011

  Kopáčik, G. Proč za architekturou do Nizozemí. In Pouť do Almere: soudobá architektura a urbanismus v Nizozemí. Brno: FA VUT Brno, 2011. s. 4-5. ISBN: 978-80-214-4378-5.
  Detail

 • 2010

  KOPÁČIK, G. Ulica nielen ako dopravná kategória. Urbanita, 2010, roč. 22, č. 2, s. 26-31. ISSN: 0139-5912.
  Detail

 • 2006

  KOPÁČIK, G. Nové urbanistické požadavky na upořádání obytných souborů. In Strategie a koncepce bydlení - metody a instrumenty. Brno: VUT Brno, 2006. ISBN: 80-214-3173- 3.
  Detail

  KOPÁČIK, G. Územní plán města Kroměříže. Kroměříž: 2006.
  Detail

  KOPÁČIK, G., Sátora, J. Obytný soubor Za Kněžským hájkem v Brně. 2006.
  Detail

  KOPÁČIK, G. Obytný soubor Šmahova v Brně. 2006.
  Detail

 • 2005

  KOPÁČIK, G. Typologie ulice. 2005.
  Detail

  Kopáčik, Havliš, Stojanov, Kloupar, Boulaz a další. Bruntál Evolving 2004 - 2005. 2005.
  Detail

 • 2003

  Kopáčik, G.; Opatová, Y.; Sátora, J. Urbanistická funkce zeleně. In Funkce zeleně ve městě. Brno: Veřejná zeleň města Brna, 2003. s. 23-29.
  Detail

 • 2001

  KOPÁČIK, G. Ulice jako polyfunkční městský prostor - nároky na plnohodnotné prostředí. In 2001. ISBN: 80-902945-3- 7.
  Detail

  KOPÁČIK, G.; LHOTÁKOVÁ, Z. Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru. grantový projekt GAČR. Brno: MŠMT, 2001. ISBN: 1111.
  Detail

 • 2000

  KOPÁČIK, G. The street as polyfunctional urban space - claims to a full value environment. In Brno: 2000.
  Detail

 • 1999

  KOPÁČIK, G. Ulica jako polyfunkčný mestský priestor. In Mestská ulica. Bratislava, Slovensko: Slovenský svaz stavebných inžinierov, 1999. s. 65 ( s.)
  Detail

  KOPÁČIK, G. Street the Urban Structure. In 20th Century Urbanisation and Urbanism. Ljubljana, Slovenia: Urban Planning Institute of Republic of Slovenia, 1999. s. 27 ( s.)
  Detail | WWW

 • 1996

  KOPÁČIK, G. Jsou ulice plnohodnotnou součástí města ?. 1996.
  Detail

 • 1992

  KOPÁČIK, G. Urbanistické zobrazování. Ústav urbanistické tvorby FA VUT v Brně.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.