Detail publikace

Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín

KOPÁČIK, G. WITTMANN, M. KILNAROVÁ, P. KUČERA, P. FRANTIŠÁK, L. HAVLIŠ, K. ŠIMARA, E. HÝLOVÁ, A. MATYÁŠOVÁ, J. LEITMANNOVÁ, A. VAISHAR, A. JENČKOVÁ, B. HOFMAN, P. OBRŠÁL, N.

Originální název

Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín

Anglický název

The influence of the type and location of the urban structure on the sustainable spatial development, Case studies Brno–Ostrava–Zlín

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Kniha obsahuje výsledky výzkumného projektu Grantové agentury České republiky, který byl v letech 2017 až 2019 řešen na Ústavu urbanismu Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Ve třech středoevropských městech – v Brně, Ostravě a Zlíně – byly definovány charakteristické základní typy urbanistických struktur a následně sledován jejich vztah k udržitelnému rozvoji území. Bydlí se lidem lépe v satelitech rodinných domů v okolí velkých měst, v panelových sídlištích, nebo v historickém centru? Je opravdu teplota na okrajích sídel v létě nižší a příjemnější než v centru města? A jak je to s kvalitou ekosystému v antropogenně pozměněném prostředí? Ne na všechny otázky se podařilo jednoznačně odpovědět, ale některá obecně uznávaná tvrzení se ukazují být příliš zjednodušujícími stereotypy a ve výzumu se nepotvrdila.

Anglický abstrakt

Our book presents the findings from the research project supported by Czech Science Foudation which was comlpeted in the years 2017–2019 at the Department of Urban Design Faculty of Architecture, Brno University of Technology. Characteristics primary types of urban structures in three Moravian cities: Brno, Ostrava and Zlín was defined, and their relation to the sustainable development of the area was observed. Do residents think that it is better to live in satellities of houses outside the large cities, at housing states of slab blocks, or in the historic city centre? Is really the temperature in summer lower and more comfortable at the outskirts of settlements than in the city centre? And what is the quality of ecosystems in the anthropogenically modified environment? Not all of these questions were answered univocally, but several generally accepted statements have showen to be too generalizing stereotypes and the research did not prove them valid.

Klíčová slova

urbanistická struktura; město; kvalita života; udržitelný rozvoj; případové studie; Brno; Ostrava; Zlín

Klíčová slova v angličtině

urban structure; the city; quality of life; sustainable development; case studies; Brno; Ostrava; Zlín

Autoři

KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N.

Vydáno

31. 12. 2019

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7623-007-1

Číslo edice

1.

Strany počet

480

BibTex

@book{BUT162349,
  author="Gabriel {Kopáčik} and Maxmilian {Wittmann} and Pavla {Kilnarová} and Petr {Kučera} and Luboš {Františák} and Karel {Havliš} and Eva {Šimara} and Adéla {Hýlová} and Jana {Matyášová} and Barbora {Jenčková} and Norbert {Obršál} and Andrea {Boroš Leitmann} and Petr {Hofman} and Antonín {Vaishar}",
  title="Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín",
  year="2019",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o.",
  address="Brno",
  edition="1.",
  pages="480",
  isbn="978-80-7623-007-1"
}