Detail publikace

Astana – (ne)udržitelné město aneb územní plánování v Kazachstánu.

KOPÁČIK, G.

Originální název

Astana – (ne)udržitelné město aneb územní plánování v Kazachstánu.

Anglický název

Astana – (un)sustainable city or regional planning in Kazakhstan.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Astana je prudce rostoucí mladou metropolí s moderní architekturou a velkolepou urbanistickou koncepcí. Její rozvoj je evokován jednak politicky, veden velikášskými představami prezidenta, a pak také silným ekonomickým základem opírajícím se o těžbu ropy a dalších nerostných surovin. V posledních letech se mnohé v rozvoji měst, a to i v oblasti teoretické, děje v Asii. Problémy, cíle a částečně i nástroje tu mají jiné, než používáme u nás ve střední Evropě. Přesto, nebo právě proto, je zajímavé nahlédnout pod pokličku územního plánování Kazachstánu - rozlehlé, nepříliš lidnaté, ale především velmi ambiciózní země na rozhraní Evropy a Asie. Článek čerpá z krátkého pedagogického pobytu na tamní fakultě architektury.

Anglický abstrakt

Astana is a rapidly growing young metropolis with modern architecture and a spectacular urban planning concepts. Its development is evoked both politically, guided by the ideas of the President of velikášskými, and then also the strong economic foundation based on the extraction of oil and other mineral resources. In recent years, many in the development of cities, and even in the field of theoretical, is going on in Asia. Problems, goals and tools here are different than we use in our country in Central Europe. Yet, or just because, it is interesting to peek under the hood of spatial planning of Kazakhstan-the vast, populous, but above all very ambitious country on the interface of Europe and Asia. The article draws from a short educational stay at the Faculty of architecture.

Klíčová slova

Astana, Kazachstán, město, územní plánování, udržitelný rozvoj

Klíčová slova v angličtině

Astana, Kazakhstan, a city, urban planning, sustainable development

Autoři

KOPÁČIK, G.

Rok RIV

2013

Vydáno

31. 8. 2013

Nakladatel

ÚÚR

Místo

Brno

ISSN

1212-0855

Periodikum

Urbanismus a územní rozvoj

Ročník

XVI

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

68

Strany do

73

Strany počet

6

BibTex

@article{BUT102883,
  author="Gabriel {Kopáčik}",
  title="Astana – (ne)udržitelné město aneb územní plánování v Kazachstánu.",
  journal="Urbanismus a územní rozvoj",
  year="2013",
  volume="XVI",
  number="4",
  pages="68--73",
  issn="1212-0855"
}