Detail publikace

Ulica nielen ako dopravná kategória

KOPÁČIK, G.

Originální název

Ulica nielen ako dopravná kategória

Anglický název

Streets as more then categories of transportation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

slovenština

Originální abstrakt

Prudký nárůst automobilové dopravy v posledních několika desetiletích často vede k degradaci základního typu veřejného prostranství - ulice na pouhý dopravní koridor. Ale „život mezi budovami“ zahrnuje celé spektrum aktivit, které se spojují a dávají veřejným prostranstvím měst smysl a přitažlivost. Ulice má smysl nejenom v tom, že odněkud někam vede, že propojuje části města, ale má smysl také sama o sobě, jsme na ulici proto, že na ní chceme být. Ulice má prostorovou a zároveň, na rozdíl od ostatních statických prvků města, také svou časovou dimenzi.

Anglický abstrakt

Sharp nárůst auto transport in recent desetiletích několika often science to the public prostranství-type degradaci základního Street on sheer traffic corridor. But "life between buildings" includes the whole spectrum, which spojují dávají prostranstvím aktivit se and veřejným smysl měst and přitažlivost. The street has a smysl nejenom that from somewhere, somewhere that part of town, but it has a science propojuje smysl such herself on the street myself, we are against that, we will be. The street has a prostorovou and, on the other, from the rozdíl static prvků town so his time dimenzi.

Klíčová slova

ulice, funkce ulice, město, doprava, urbanismus

Klíčová slova v angličtině

street, function of street, city, traffic, urban

Autoři

KOPÁČIK, G.

Vydáno

30. 6. 2010

ISSN

0139-5912

Periodikum

Urbanita

Ročník

22

Číslo

2

Stát

Slovenská republika

Strany od

26

Strany do

31

Strany počet

6

BibTex

@article{BUT49887,
  author="Gabriel {Kopáčik}",
  title="Ulica nielen ako dopravná kategória",
  journal="Urbanita",
  year="2010",
  volume="22",
  number="2",
  pages="26--31",
  issn="0139-5912"
}