Detail publikace

Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně.

WITTMANN, M. KOPÁČIK, G.

Originální název

Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně.

Anglický název

Does the urban structure influence the economy of the territorial development? Case studies in Brno, Ostrava and Zlín.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek na příkladu Brna, Ostravy a Zlína analyzuje vliv různých typů urbanistické struktury a jejich umístění ve městě na ceny, nájmy a trendy vývoje cen místních nemovitostí a na náklady na údržbu veřejných ploch hrazené z veřejných rozpočtů. Sledována je rovněž míra využití nemovitostí. Ve vybraných charakteristických lokalitách jsou mimo jiné analyzovány struktury historických jader, bloková zástavba z 19. století, modernistická sídliště a nová rezidenční území tvořená rodinnými domy za hranicí města. Cílem článku je srovnání vlivu různých typů urbanistických struktur na vybrané, zjistitelné a srovnatelné cenové parametry zejména rezidenčních území, které jsou považovány za důležité ekonomické indikátory jejich udržitelného rozvoje. Výsledky naznačují, že sledované indikátory jsou spíše než typem urbanistické struktury ovlivněny atraktivitou, celkovým uspořádáním a charakterem města a v některých případech též umístěním lokality ve městě.

Anglický abstrakt

The article analyses the influence of different types of urban structures and their location in the city on the prices, rents and trends of property prices and on the costs of maintaining the public areas paid from public budgets. The occupation of real estates is also monitored. The article analyses the case studies in selected characteristic localities. The structures of historical cores, 19th century block buildings, modernist housing estates and new residential areas of family houses outside the city are especially analysed. The aim of the article is to compare the influence of different types of urban structures on selected, detectable and comparable price parameters of the especially residential areas, which are considered important economic indicators of their sustainable development. The results indicate that the monitored indicators are more influenced by the attractiveness, the overall urban arrangement and character of the city than by the type of the urban structure. In some cases, they are influenced by the location of the urban structure in the city.

Klíčová slova

urbanistická struktura, ekonomie územního rozvoje, Brno, Ostrava, Zlín

Klíčová slova v angličtině

urban structure, the economy of the territorial development, Brno, Ostrava, Zlín

Autoři

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.

Vydáno

30. 6. 2019

Nakladatel

Civitas per Populi, o.p.s.

Místo

Hradec Králové

ISSN

1805-3246

Periodikum

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

66

Strany do

77

Strany počet

11

URL

BibTex

@article{BUT157480,
  author="Maxmilian {Wittmann} and Gabriel {Kopáčik}",
  title="Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně.",
  journal="Regionální rozvoj mezi teorií a praxí",
  year="2019",
  number="2",
  pages="66--77",
  issn="1805-3246",
  url="http://www.regionalnirozvoj.eu/"
}