Detail publikace

Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu

KOPÁČIK, G. KILNAROVÁ, P.

Originální název

Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu

Anglický název

The ability to influence air temperature in different types of the urban structure of middle european cities

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jedná se o dílčí výstup řešení projektu Grantové agentury ČR „Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území“. Výzkum vychází z předpokladu, že mezi jednotlivými typy urbanistických struktur a jejich udržitelností je nějaký přímý vztah. Tento vztah sleduje ve vybraných charakteristických lokalitách tří odlišných moravských měst – v Brně, v Ostravě a ve Zlíně. V lokalitách hodnotí naplňování jednotlivých indikátorů ze všech třech pilířů udržitelnosti. Publikovaný článek se soustředí na jeden z environmentálních indikátorů, na vztah mezi urbanistickou strukturou a venkovní teplotou vzduchu. Teplota byla měřena ve špičkách, tedy tehdy, kdy by se vliv urbanistické struktury měl projevit nejvíce – za teplého letního odpoledne a za mrazivého zimního rána. A byla měřena ve všech lokalitách ve městě současně. Článek má ambici ověřit všeobecně uznávanou tezi, že na okrajích a v „zelených“ částech měst je teplota v období letních špiček nižší, a v zimních zase vyšší, což je pro pocit člověka příjemnější, než v kompaktních, „kamenných“ strukturách zejména centrálních částí měst. Tuto hypotézu se však v některých zkoumaných případech nepodařilo jednoznačně potvrdit.

Anglický abstrakt

Jedná se o dílčí výstup řešení projektu Grantové agentury ČR „Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území“. Výzkum vychází z předpokladu, že mezi jednotlivými typy urbanistických struktur a jejich udržitelností je nějaký přímý vztah. Tento vztah sleduje ve vybraných charakteristických lokalitách tří odlišných moravských měst – v Brně, v Ostravě a ve Zlíně. V lokalitách hodnotí naplňování jednotlivých indikátorů ze všech třech pilířů udržitelnosti. Publikovaný článek se soustředí na jeden z environmentálních indikátorů, na vztah mezi urbanistickou strukturou a venkovní teplotou vzduchu. Teplota byla měřena ve špičkách, tedy tehdy, kdy by se vliv urbanistické struktury měl projevit nejvíce – za teplého letního odpoledne a za mrazivého zimního rána. A byla měřena ve všech lokalitách ve městě současně. Článek má ambici ověřit všeobecně uznávanou tezi, že na okrajích a v „zelených“ částech měst je teplota v období letních špiček nižší, a v zimních zase vyšší, což je pro pocit člověka příjemnější, než v kompaktních, „kamenných“ strukturách zejména centrálních částí měst. Tuto hypotézu se však v některých zkoumaných případech nepodařilo jednoznačně potvrdit.

Klíčová slova

město; urbanistická struktura; udržitelný rozvoj; venkovní teplota ovzduší

Klíčová slova v angličtině

city; urban structure; sustainable development; air temperature

Autoři

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P.

Vydáno

29. 11. 2018

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-4236-3

Kniha

10th Architecture in perspective 2018

Číslo edice

1

Strany od

256

Strany do

260

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT151845,
  author="Gabriel {Kopáčik} and Pavla {Kilnarová}",
  title="Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu",
  booktitle="10th Architecture in perspective 2018",
  year="2018",
  number="1",
  pages="256--260",
  publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-4236-3"
}

Dokumenty