Detail publikace

Náměstí v prostředí současných evropských měst

KOPÁČIK, G.

Originální název

Náměstí v prostředí současných evropských měst

Anglický název

The plaza in the environment of contemporary European cities

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Rychlost společenských změn v posledních několika desetiletích je vyšší než schopnost fyzické podstaty města se těmto požadavkům přizpůsobit. Tento trend se nevyhýbá ani veřejným prostranstvím, mnohé tradiční městské veřejné prostory neslouží plně svým obvyklým funkcím, jsou zanedbané, bez života, prázdné. Jaké požadavky by dnes měl veřejný prostor měst splňovat? Má ještě vůbec v časech, kdy se více a více místo osobního setkání potkáváme na virtuálních sítích, tradiční náměstí - prostor sdílený všemi uživateli města - smysl? Článek se zamýšlí nad významem náměstí zejména v současných evropských městech, nastiňuje jejich aktuální typologii, definuje jejich primární a druhotné funkce, nároky, které na ně dnes společnost klade, jejich současné problémy a tendence dalším proměnám.

Anglický abstrakt

The speed of social transformation in the last few decades is greater than the ability of the physical nature of the city adapting to these requirements. This tendency does not avoid public space either. Many traditional urban public spaces don’t serve their usual functions anymore, they are neglected, lifeless and empty. What are the requirements of the public space nowadays? Do they still bear the same importance while the social interaction is happening more and more in the virtual network rather than on the traditional plaza? The article reflects the significance of the square particularly in contemporary European cities, outlines their current typology and defines their primary and secondary functions, problems and directions of next transformations together with the demands of the contemporary society.

Klíčová slova

Náměstí; veřejné prostranství; město

Klíčová slova v angličtině

Square; public space; city

Autoři

KOPÁČIK, G.

Rok RIV

2014

Vydáno

21. 11. 2014

Nakladatel

Nakladateľstvo STU

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4355-6

Kniha

Public Spaces Bratislava

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

BibTex

@inproceedings{BUT122630,
  author="Gabriel {Kopáčik}",
  title="Náměstí v prostředí současných evropských měst",
  booktitle="Public Spaces Bratislava",
  year="2014",
  pages="1--12",
  publisher="Nakladateľstvo STU",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-4355-6"
}