Detail publikace

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

WITTMANN, M. a kol.

Originální název

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

Anglický název

Between buildings, between people? The importance of open space for sustainable urban development.

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Kvalita života obyvatel může být ovlivňována charakterem volných prostorů mezi domy. Dílčí charakteristiky těchto prostorů, jako jejich prostorové uspořádání, lokace, přístupnost, udržovanost, množství a charakter zeleně, způsob a výška obestavění a další atributy mohou ovlivňovat kvalitu životního prostředí, kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj území. Analýzy případových studií prezentované v této knize naznačují, že lidé obecně vnímají význam prostorů mezi domy pro kvalitu jejich života. Je zřejmé, že vhodná urbánní forma a charakter těchto prostorů mohou vytvářet takové prostředí, které má předpoklady být lidmi intenzivně sdíleno. Podrobnější pohled na celou problematiku nabízí tato kniha, která je výsledkem tříletého výzkumného projektu Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj, GAČR 15-05237S. Projekt byl financován Grantovou agenturou České republiky.

Anglický abstrakt

The quality of the inhabitants' life can be influenced by the character of the open spaces between houses. Particular characteristics of these spaces, such as their spatial arrangement, location, accessibility, maintenance, quantity and character of greenery, the way and height of surrounding houses and other attributes can influence the quality of the environment, the quality of life of the population and the sustainable development of the area. Case study analyzes presented in this book indicate that people generally perceive the importance of spaces between buildings for the quality of their lives. It is clear that the appropriate urban form and character of these spaces can create an environment that is supposed to be intensively shared by people. This book, which is the result of the three-year research project The Importance of Open Space for Sustainable Urban Development, GAČR 15-05237S, provides a more detailed view of the whole issue. The project was funded by the Czech Science Agency.

Klíčová slova

volný prostor, prostor mezi domy, udržitelný rozvoj, město

Klíčová slova v angličtině

the open space, the space between buildings, sustainable development, the city

Autoři

WITTMANN, M. a kol.

Vydáno

4. 12. 2017

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-955-4

Kniha

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

351

Strany počet

351

BibTex

@book{BUT142112,
  author="Maxmilian {Wittmann}",
  title="Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.",
  year="2017",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM",
  address="Brno",
  edition="1",
  pages="1--351",
  isbn="978-80-7204-955-4"
}