Detail publikace

Posuzování denního osvětelní urbanistických situací

HOFMAN, P. KOPÁČIK, G.

Originální název

Posuzování denního osvětelní urbanistických situací

Anglický název

Daylighting assessment of urban situations

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jedná se o dílčí výstup řešení projektu Grantové agentury ČR „Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území“. Publikovaný článek se soustředí na jeden z environmentálních indikátorů, na vztah mezi urbanistickou strukturou a osvětlením a osluněním objektů, který byl sledován na 20 lokalitách ve třech referenčních moravských městech – v Brně, Ostravě a Zlíně. Pro účely porovnání těchto urbanistických situací byla vytvořena vlastní metodika hodnocení. Metodika využívá dostupného software pro modelování v 3D pro následnou vizualizaci dopadajících stínů, z nichž kterých odečítá porovnatelné ukazatele/hodnoty – tzv. indexy oslunění a osvětlení.

Anglický abstrakt

This is a partial outcome of the project of the Grant Agency of the Czech Republic “The influence of the type and location of the urban structure on the sustainable spatial development”. The published article focuses on one of the environmental indicators, the relationship between the urban structure and the lighting and sunlight of buildings, which was monitored at 20 localities in three reference Moravian cities - Brno, Ostrava and Zlín. For the purpose of comparing these urban planning situations, the evaluation methodology has been developed. The methodology uses the available 3D-modeling software to visualize the incident shadows, from which it subtracts comparable indicators - the so-called sun and light indices.

Klíčová slova

město, urbanstická struktura, udržitelný rozvoj, osvětelní, oslunění

Klíčová slova v angličtině

city, urban structure, sustainable development, lighting, sunlight

Autoři

HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G.

Vydáno

11. 9. 2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5715-7

Kniha

42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky

Číslo edice

první

Strany od

29

Strany do

33

Strany počet

109

BibTex

@inproceedings{BUT158496,
  author="Petr {Hofman} and Gabriel {Kopáčik}",
  title="Posuzování denního osvětelní urbanistických situací",
  booktitle="42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky",
  year="2018",
  number="první",
  pages="29--33",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5715-7"
}