Detail publikace

Typologie ulice

KOPÁČIK, G.

Originální název

Typologie ulice

Anglický název

Street typology

Typ

habilitační práce

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zkrácená verze habilitační práce. Věnuje se nejdůležitějšímu veřejnému městskému prostoru - ulici. Sleduje vztah města a dopravy. V různých typech urbanistické struktury rozebírá historii i současné tendence a možnosti řešení tohoto zdánlivého konfliktu způsobujícího, že dnešní ulice ztratily pro přemíru automobilové dopravy svou společenskou a estetickou funkci. Práce pojímá ulici jako polyfunkční kategorii, definuje jednotlivé typy ulic a zkoumá nároky jednotlivých funkcí s cílem harmonického fungování. Definuje environmentální okrsky, jako územní jednotky s maximálním množstvím dopravy, aby ještě byly zachovány plnohodnotné ulice. Věnuje se též ekonomickým a územně-plánovacím nástrojům optimalizace množství dopravy v ulicích.

Klíčová slova

urbanistická struktura, romantické město, klasické město, moderní město, městský blok, základní plocha, environentální okrsek,, uliční síť, dopravní komunikace, městská třída, ulice, obslužná ulice, obchodní ulice, obytná ulice, funkce ulice, únosnot uličního profilu, urbánní hodnota uličního profilu, mezní hodnota dopravního zatížení území

Klíčová slova v angličtině

urban structure, romantic city, classic city, modern city, urban block, basic area, environmental precinct, street pattern, traffic street, avenue, street, service road, shopping street, residential street, capacity of street profile, urban value of street profile, limit of areas traffic load

Autoři

KOPÁČIK, G.

Vydáno

15. 12. 2005

BibTex

@misc{BUT67511,
  author="Gabriel {Kopáčik}",
  title="Typologie ulice",
  year="2005",
  note="habilitation thesis"
}