Ing.

Milan Omasta

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant professor

+420 54114 3323
omasta@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Projects

 • 2023

  FuturE strategies For Environement Friendliness Of surface Vehicles FEFEFOV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Studium mazacích filmů za podmínek superlubricity, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Fast Change of Mobility GHG Emissions (FACME), zahájení: 01.01.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  FW06010012, Výzkum a vývoj systému pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí pomocí tuhých modifikátorů, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Sdružená palubní jednotka pro bezvzduchové mazání hlavy kolejnice, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2020

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  LTACH19001, Klíčové technologie a strategie pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí v kolejové dopravě, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TH04010034, Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Friction management jako řešení pro redukci hluku a opotřebení v kolejové dopravě, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  TJ01000427, Vývoj stacionární jednotky pro snížení hluku z kolejové dopravy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  FV10474, Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání, zahájení: 01.10.2016, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 30.09.2021
  Detail

 • 2013

  Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice s ohledem na nedostatečnou distribuci maziva., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Studium mechanizmů utváření mazacího filmu za podmínek různé orientace vektorů rychlostí třecích povrchů. , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vliv reologie na mazání reálných kontaktů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Cílená modifikace topografie strojních součástí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail