Ing.

Milan Omasta

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant professor

+420 54114 3323
omasta@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Creative activities

 • OMASTA, M.; MEDLÍK, J.: Optický tribometr - vektory; Optický tribometr pro studium mazaného kontaktu s různou orientací vektorů rychlostí. Laboratoř A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=97. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=97, number of downloads: 1
  Detail

 • NEVRLÝ, J.; OMASTA, M.: Testovací stanice; Testovací stanice pro měření charakteristik ostřikových mazacích přístrojů. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1835. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1835, number of downloads: 1
  Detail

 • SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.; GALAS, R.; MAZŮREK, I.: Twin disk simulator; Dvoudiskové experimentální zařízení. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1841. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1841, number of downloads: 1
  Detail

 • SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.; GALAS, R.; MAZŮREK, I.: Pohon-01; Pohonné zařízení pro dvoudisková zařízení. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1842. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1842, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠPERKA, P.; OMASTA, M.: HDbearingRig; Simulátor kontaktu hydrodynamického ložiska. A2/423 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=281. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=281, number of downloads: 1
  Detail

 • GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.: Dvoudiskové zařízení; Modul simulátoru kontaktu kola a kolejnice pro studium laterálního skluzu. Laboratoř kolejové dopravy A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316, number of downloads: 3
  Detail

 • SVOBODA, P.; OMASTA, M.: testovací stanice; Stanice pro testování a diagnostiku valivých ložisek. Laboratoř A3/110 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2315. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2315, number of downloads: 1
  Detail

 • OMASTA, M.; SVOBODA, P.; ŽÁČEK, J.: B2B test rig; Experimentální zařízení typu back-to-back. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=369. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=369, number of downloads: 1
  Detail

 • GALAS, R.; VALENA, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.: Jednotka FV01; Aplikační jednotka pro experimentální vývoj v laboratorním prostředí. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/378. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/378, number of downloads: 2
  Detail

 • GALAS, R.; VALENA, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.: Jednotka FV02; Aplikační jednotka pro testování v reálném provozu. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/380. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/380, number of downloads: 1
  Detail

 • MÁLEK, J.; GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: frozen; Experimentální zařízení pro studium námrazových jevů trolejových vedení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/, number of downloads: 0
  Detail

 • OMASTA, M.; GALAS, R.; KVARDA, D.; VALENA, M.; VAŠÍČEK, M.: Kontaktní simulátor; Kontaktní simulátor pro vytváření třecích vrstev na kolejnici. Laboratoř kolejové dopravy B3/307 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/438. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/438, number of downloads: 0
  Detail

 • JORDÁN, T.; GALAS, R.; KVARDA, D.; VALENA, M.; OMASTA, M.; VAŠÍČEK, M.: Smýkadlo; Tribometr pro měření smykového tření na kolejnici. Laboratoř kolejové dopravy B3/307 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/439. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/439, number of downloads: 0
  Detail

 • ONDÁK, A.; GALAS, R.; OMASTA, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: Aplikátor solid sticku; Aplikátor tuhých modifikátoru tření pro MTM2. Laboratoř A3/614 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/474. (funkční vzorek)
  https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/474, number of downloads: 0
  Detail

 • ONDÁK, A.; GALAS, R.; OMASTA, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: Aplikátor solid sticku; Zařízení pro testování konzumpce tuhých modifikátorů tření. Laboratoř B2/307 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/475. (funkční vzorek)
  https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/475, number of downloads: 0
  Detail

 • SZABARI, Š.; OMASTA, M.; GALAS, R.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: Aplikátor solid sticku; Dvoudiskové zařízení s liniovým kontaktem. Laboratoř B2/307 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/476. (funkční vzorek)
  https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/476, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.