Ing.

Milan Omasta

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant professor

+420 54114 3323
omasta@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Patents

 • 2022

  užitný vzor
  ROSENDORF, P.; OMASTA, M.; GALAS, R.; Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.: Zařízení pro aplikaci směsi proti tvorbě námrazy na trolejových vedeních. 36346, užitný vzor. (2022)
  Detail

  užitný vzor
  OMASTA, M.; LOVEČEK, L.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika DAIDO METAL CZECH s.r.o., Švédské valy 1309/6, 627 00 Brno, Slatina, Česká republika: Dělené radiální kluzné ložisko. 36063, užitný vzor. (2022)

 • 2020

  užitný vzor
  OMASTA, M.; GALAS, R.; KLAPKA, M.; Vysoké učení technické v Brně: Řídicí systém pro dávkování maziva a/nebo modifikátoru tření na temeno kolejnice. 33823, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2018

  užitný vzor
  VAŠÍČEK, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.; Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.: Automatický prediktivní mazací systém. 31977, užitný vzor. (2018)
  Detail

 • 2017

  užitný vzor
  OMASTA, M.; GALAS, R.; VAŠÍČEK, M.; Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.: Zařízení k regulaci dávkování modifikátoru tření mezi kolo kolejového vozidla a kolejnici. 30679, užitný vzor. (2017)
  Detail