Project detail

Sdružená palubní jednotka pro bezvzduchové mazání hlavy kolejnice

Duration: 01.03.2021 — 31.05.2023

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- whole funder (2021-06-01 - 2023-05-31)

On the project

Novost technického řešení spočívá v absenci energeticky náročného a nespolehlivého pneumatického rozvodu stlačeného vzduchu, který je pro nástřik média využíván u konkurenčních systémů. Navržené řešení současně umožňuje přesnější dávkování a zpětnovazební kontrolu o provedeném nástřiku. Součástí novosti technického řešení je využití vody jako média pro mazání temena kolejnice. Aktuální vědecké poznatky ukazují, že aplikací vody je možné docílit významné redukce kvílivého hluku bez rizika ztráty adheze potřebné brzdění či rozjed vozidla. Projekt reaguje na stále se zvyšující tlak na redukci hluku v hustě obydlených oblastech. Projekt je orientován na městské kolejové dráhy, u kterých dochází ke vzniku nepříjemného kvílivého hluku a vlnkovitého opotřebení. Navržené technické řešení reaguje na trend ustupování od energeticky náročných zařízení na stlačený vzduch a také na poptávku po systémech menší zástavby u nízkopodlažních kolejových vozidel.

Keywords
kolejová doprava, mazání kolejnice, modifikace tření, kvílivý hluku, palubní jednotka

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025198

Default language

Czech

People responsible

Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skurka Šimon, Ing. - fellow researcher
Szabari Šimon, Ing. - fellow researcher
Valena Martin, Ing. - fellow researcher
Galas Radovan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2021-08-01 - 2023-05-31)