Project detail

Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně

Duration: 01.04.2022 — 30.06.2024

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzva pro VŠ v rámci NPO

- whole funder

On the project

Plánované činnosti Vysokého učení technického v Brně odpovídají cílům, které jsou uvedeny ve Strategickém záměru VUT a rovněž v programovém prohlášení nově zvoleného rektora VUT. V oblasti akreditací a studijních programů je to zejména zvýšení podílu profesně zaměřených studijních programů, které jsou vhodné v řadě oborů technického vzdělávání. VUT hodlá rovněž podstatným způsobem transformovat systém celoživotního vzdělávání na univerzitě, a to zejména směrem ke krátkodobým profesně orientovaným kursům (mikrocertifikáty). V období pandemie se na VUT osvědčily různé formy hybridní výuky s podílem distančních složek vzdělávání, které VUT hodlá v rozumné míře používat i v dalším období. Z tohoto důvodu univerzita hodlá zásadním způsobem zlepšit materiální vybavení pro tyto formy výuky včetně hardwarového a softwarového posílení příslušných modulů informačního systému. Některé fakulty VUT také plánují akreditovat studijní programy v distanční formě, což vyžaduje zejména tvorbu kvalitních studijních opor pro tyto formy vzdělávání. Na centrální úrovni VUT hodlá využít tohoto projektu k vytvoření profesionálního zázemí pro metodickou podporu distančního vzdělávání..

Keywords
digitalizace; distanční vzdělávání; blended learning; profesní studijní program; mikrocertifikáty,kurzy CŽV

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Arm Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Auermüllerová Lenka, Ing. - fellow researcher
Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Balabánová Blanka, Ing. - fellow researcher
Baláčová Veronika - fellow researcher
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bártl Roman, Ing. - fellow researcher
Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bednaříková Gita, DiS. - fellow researcher
Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bělehrádek Tomáš, Ing. - fellow researcher
Beneš Petr, Ing., CSc. - fellow researcher
Benešl Tomáš, Ing. - fellow researcher
Beran Martin, Ing. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Blasinski Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Blaťák Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bobalová Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Bogatyreva Naděžda, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Böhm Michael, Ing. - fellow researcher
Borek Pavel, Ing. - fellow researcher
Boučková Soňa, Ing. - fellow researcher
Brada Jan, Ing. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bubeník Jan, Ing. - fellow researcher
Bucsuházy Kateřina, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Buk Tomáš, Mgr. - fellow researcher
Bulantová Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Burdová Ilona - fellow researcher
Burešová Zuzana, Mgr. - fellow researcher
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Cenek Filip, doc. MgA. - fellow researcher
Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - fellow researcher
Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čejka Rudolf, Ing. - fellow researcher
Čejková Marie - fellow researcher
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dalecký Tomáš, Ing. - fellow researcher
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doskočilová Markéta, Mgr. - fellow researcher
Dostálová Ivana - fellow researcher
Dostalová Petra, Ing. - fellow researcher
Doubek Rostislav, Ing. - fellow researcher
Doubravský Karel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drozdková Marta, Mgr. Bc. - fellow researcher
Dufek Zdeněk, doc. JUDr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dufková Martina - fellow researcher
Dvorský Petr, Ing. - fellow researcher
Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fialová Simona, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fišera Ota, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Floryán David, Ing. - fellow researcher
Fojt Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fojtášek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Foretník Jan, Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Frantík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fridrichová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Frolka Jakub, Ing. - fellow researcher
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Fusek Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gablech Evelína, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gabrišová Petra - fellow researcher
Gaďorek Petr, Ing. - fellow researcher
Girgle František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gottwaldová Ilona - fellow researcher
Hálová Hana, Ing. - fellow researcher
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havíř David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlová Dita, Mgr. - fellow researcher
Hebký Tomáš, Mgr. - fellow researcher
Hejčík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Helmanová Jarmila, Mgr. - fellow researcher
Himr Daniel, Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Hlavičková Irena, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Hlavinková Vítězslava, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hořanská Jitka, Mgr. - fellow researcher
Hrabová Kristýna, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hradil Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrbková Lucie, Mgr. Bc. - fellow researcher
Hrušková Tereza, Mgr. - fellow researcher
Hubáček Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hubálek Jaromír, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chmela Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA - fellow researcher
Chuchma Lukáš, Ing. - fellow researcher
Jandora Jan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jašková Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Jílková Veronika, Mgr. - fellow researcher
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirků Marcela, Bc. - fellow researcher
Joja Marie, Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalivoda Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalová Dagmar, Ing. - fellow researcher
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kantová Radka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Karas Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kavalová Radka, Mgr. - fellow researcher
Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kellerová Lenka, Ing. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kilnarová Pavla, Ing. arch. - fellow researcher
Kinclová Klára, Ing. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klepáčová Gabriela, Mgr., DiS. - fellow researcher
Klika Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klimeš Lubomír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klocová Nina, Ing. - fellow researcher
Klusák Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kocman František, Ing. - fellow researcher
Kocman Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kocourková Gabriela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koláčná Veronika, Ing. - fellow researcher
Kolář Richard, Ing. - fellow researcher
Komendová Renata, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kosňovská Lucie, Ing. - fellow researcher
Kotlabová Anna, Ing. arch. - fellow researcher
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koval Filip, Ing. - fellow researcher
Kracík Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Králík Martin, Ing. - fellow researcher
Králík Martin, MgA. - fellow researcher
Krejčířová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Kreslík František, Ing. - fellow researcher
Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krutiš Tomáš, Ing. - fellow researcher
Křápek Milan, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD. - fellow researcher
Kříž Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kučera Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kučerík Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kudláček Petr, Ing. - fellow researcher
Kuchynka Marek, Ing. - fellow researcher
Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D., MBA - fellow researcher
Kvita Igor, Bc. - fellow researcher
Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lauermann Marek, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Lehký David, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Luhan Jan, Ing., Ph.D., MSc - fellow researcher
Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA - fellow researcher
Lupták Pavol, Ing. - fellow researcher
Lyčková Věra, Ing., LL.M. - fellow researcher
Magid Václav, doc. Mgr. - fellow researcher
Majzner Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marková Aneta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Martiš Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA - fellow researcher
Maxera Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mlčáková Veronika, RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Mohapl Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mohelník Petr - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Motyčka Vít, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Musilová Helena, Mgr. - fellow researcher
Nečas David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nečasová Barbora, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nesvadba Lukáš, Ing. - fellow researcher
Nešporová Olga, Ing. - fellow researcher
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Norbertová Eliška - fellow researcher
Novák Vítězslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotná Veronika, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Radovan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Očko Martin, Ing. - fellow researcher
Okřinová Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ouředníková Pavla, Ing. - fellow researcher
Paar Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Palucha Natálie, Ing. - fellow researcher
Panáček Patrik, Ing. - fellow researcher
Pavelková Iva - fellow researcher
Pavlas Martin, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pěnčíková Martina, Ing. - fellow researcher
Pernica Jan, Ing. - fellow researcher
Peterková Jitka, Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Petrovičová Gabriela, Ing. - fellow researcher
Pilný Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pivovarová Michaela, Ing. - fellow researcher
Poláčková Petra - fellow researcher
Pončák Matej, Ing. - fellow researcher
Popelová Světlana, Ing. - fellow researcher
Porteš Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Karel, prof. Ing., Ph.D., LL.M. - fellow researcher
Procházková Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Prokop Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Radil Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raichl Petr, Ing. - fellow researcher
Ravaszová Simona, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Remeš Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Repková Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Rohlíková Lucie, PhDr., Ph.D. - fellow researcher
Rozehnalová Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rubínová Dana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rubinová Olga, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rusinová Marie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA - fellow researcher
Řehák Kamil, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedláková Markéta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedlmajer Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sekora Jiří, Ing., MBA - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Smolka Rastislav, Ing. - fellow researcher
Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Spáčilová Blažková Kateřina, MgA. - fellow researcher
Spusta Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c. - fellow researcher
Stodolová Tereza, Mgr. - fellow researcher
Strnad Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Surá Michaela - fellow researcher
Svída David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svojanovská Renata - fellow researcher
Sýkora Tomáš, Ing. - fellow researcher
Šabacká Pavla, Ing. - fellow researcher
Šafl Pavel, Ing. - fellow researcher
Šašinka Oldřich, Ing., MBA - fellow researcher
Šebela Kamil, Ing. - fellow researcher
Šedivá Barbora, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Šesták Ondřej, Bc. - fellow researcher
Šimčík Petr, Mgr. - fellow researcher
Šimek Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šimůnek Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šimůnková Helena, Dr.techn. Ing. - fellow researcher
Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škorpík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šlanhof Jiří, Mgr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šmíra Pavel, Ing. - fellow researcher
Šnajdárek Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šrutková Helena, Ing. - fellow researcher
Šťastná Dagmar, PhDr. Bc. - fellow researcher
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c. - fellow researcher
Štěpánková Kateřina, Ing. - fellow researcher
Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Švaříčková Ivana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tauber Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tesařová Olga, Bc. - fellow researcher
Uhlík Ondřej, Ing. - fellow researcher
Uhlíř Filip, Ing. - fellow researcher
Ullmannová Kristýna, Ing., MSc - fellow researcher
Unge Eliška, Ing. - fellow researcher
Urbánek Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ušiak Michal, Ing. - fellow researcher
Vacenovská Jitka, Ing. - fellow researcher
Vacula Jiří, Ing. - fellow researcher
Vágner Barbora, Mgr. - fellow researcher
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Valihrachová Lenka, Mgr. - fellow researcher
Vančura Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaňková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vařechová Martina, Ing. - fellow researcher
Vašíková Simona, Ing. et Ing. Bc. - fellow researcher
Vašinová Galiová Michaela, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Vavrečková Eva, Mgr. - fellow researcher
Ventrubová Hana - fellow researcher
Viktorinová Eva, Mgr. - fellow researcher
Vítámvásová Lucie, Mgr. - fellow researcher
Vítková Eva, Ing., BA. - fellow researcher
Vlčková Jitka Laura, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Volf Filip - fellow researcher
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vyroubal Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Výskala Miloslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zach Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zámečník Jiří, Ing. - fellow researcher
Zbořil František, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Zedník Ondřej, Ing. - fellow researcher
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zigalová Zdeňka, MUDr. - fellow researcher
Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zita Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Žampach Petr - fellow researcher
Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doupovec Miroslav, prof. RNDr., CSc., dr. h. c. - principal person responsible

Units

Department of project support and knowledge transfer
- (2022-03-24 - 2022-03-28)
Student Affairs Department
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Central European Institute of Technology BUT
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Centre of Education and Counselling
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Centre of Sports Activities
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Computer and Information Services Centre
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Architecture
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Business and Management
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Civil Engineering
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Fine Arts
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Chemistry
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Information Technology
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2022-04-01 - 2024-06-30)
Institute of Forensic Engineering
- (2022-04-01 - 2024-06-30)