Ing.

Daniel Zuth

Ph.D.

FME, IPMSR DEE – Assistant professor

+420 54114 2101
zuth@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Publications

 • 2023

  ZUTH, D. Shluková analýza vibrodiagnostického signálu. DIAGO 2023 - Technická diagnostika stroj. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2023. p. 188-195. ISBN: 978-80-248-4656-9.
  Detail | WWW

 • 2022

  ZUTH, D. Strojové zpracování termogramů. Technická diagnostika, 2022, vol. 2022, no. 2, p. 25-28. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

 • 2021

  ZUTH, D.; BLECHA, P.; MARADA, T.; HUZLÍK, R.; TŮMA, J.; MARADOVÁ, K.; FRKAL, V. Vibrodiagnostics Faults Classification for the Safety Enhancement of Industrial Machinery. Machines, 2021, vol. 9, no. 10, p. 1-19. ISSN: 2075-1702.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ZUTH, D. Využití metod umělé inteligence v technické diagnostice – Deep Learning. Technická diagnostika, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 21-24. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

 • 2020

  ZUTH, D. POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU. Technická diagnostika, 2020, vol. XXIX, no. Z1, p. 170-177. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

 • 2019

  ZUTH, D. STROJOVÉ UČENÍ VE VIBRODIAGNOSTICE - DATA Z FREKVENČNÍ OBLASTI. Technická diagnostika, 2019, vol. XXVIII, no. Z1, p. 253-258. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ZUTH, D.; MARADA, T. Using artificial intelligence to determine the type of rotary machine fault. Mendel Journal series, 2018, vol. 24, no. 2, p. 49-54. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

  ZUTH, D.; MARADA, T. Comparison of Faults Classification in Vibrodiagnostics from Time and Frequency Domain Data. In Mechatronika 2018. 2018. p. 482-487. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  ZUTH, D. Využiti strojového učení ve vibrodiagnostice. Technická diagnostika, 2018, vol. XXVII, no. Z1, p. 341-349. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

  ZUTH, D.; MARADA, T. Utilization of Machine Learning in Vibrodiagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, no. 2017, p. 271-278. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  ZUTH, D. Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice. Řézení&údržba průmyslového podniku, 2018, no. 4, p. 14-16. ISSN: 1803-4535.
  Detail

 • 2017

  ZUTH, D.; MINÁŘ, P. Aplikace fuzzy množin pro určení technického stavu stroje. Technická diagnostika, 2017, vol. XXVI, no. Z1, p. 316-322. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

  ZUTH, D.; MINÁŘ, P. Aplikace fuzzy množin pro určení technického stavu stroje. Řézení&údržba průmyslového podniku, 2017, vol. X, no. 2, p. TD11 (TD14 p.)ISSN: 1803-4535.
  Detail | WWW

  MARADA, T.; MATOUŠEK, R.; ZUTH, D. DESIGN OF LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) BASED ON GENETIC ALGORITHM FOR INVERTED PENDULUM. Mendel Journal series, 2017, vol. 23 (2017), no. 1, p. 149-156. ISSN: 1803-3814.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZUTH, D. Using HIL Simulation and Genetic Algorithms for Controller Tuning. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 25-30. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2015

  ZUTH, D.; MATYÁŠ, P.; SVOBODOVÁ, S. Sběr teplotních údajů při použití jednodeskového počítače. Automa, 2015, vol. 21, no. 1, p. 48-50. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2011

  JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.; DVOŘÁK, J.; ZUTH, D. IR Sensor Data Visualization. In Technical Computing Prague 2011. Praha: Humusoft s.r. o, 2011. p. 55-58. ISBN: 978-80-7080-794- 1.
  Detail

 • 2010

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Příspěvek k diskusi o nejistotách ve vibrodiagnostice. Technická diagnostika, 2010, vol. 19, no. z1, p. 423-429. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Examples of Uncertainties Analyze in Vibration Diagnostics and Acoustics. Akustika, 2010, vol. 14, no. 14/ 2010, p. 40-44. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  JANEČKA, J.; VDOLEČEK, F.; KOŠÍKOVÁ, J.; ZUTH, D. Smart Sensor of Airflow Velocity. In ME 2010 - Mechanical Engineering 2010. Bratislava: STU Bratislava - FME, 2010. p. S2- 43 (S2-48 p.)ISBN: 978-80-227-3304- 5.
  Detail

  KOŠÍKOVÁ, J.; JANEČKA, J.; VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Accuracy and Uncertainties in Airflow Measurement. In ME 2010 - Mechanical Engineering 2010. Bratislava: STU Bratislava - FME, 2010. p. S2- 49 (S2-54 p.)ISBN: 978-80-227-3304- 5.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, vol. 16, no. 6, p. 40-42. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Měření vibrací ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, vol. 16, no. 1- 2010, p. 32-36. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  ZUTH, D. Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice. In TD 2010 - Diagon 2010. Zlín: Academica centrum UTB, 2010. p. 55-60. ISBN: 978-80-7318-940- 2.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Analýza nejistot ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, vol. 16, no. 7, p. 41-45. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A. Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy. Automa, 2010, vol. 16, no. 12, p. 29-30. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2009

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Measurement Uncertainties Sources in Vibration Diagnostics. Technická diagnostika, 2009, vol. 18., no. Z1, p. 379-382. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Možnosti a problémy moderní (vibro) diagnostiky. Automa, 2009, vol. 15, no. 10, p. 10-13. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  JANEČKA, J.; ZUTH, D. Usage of Modern Sensors for Thermal Comfort Determination. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. LV, no. 2, p. 43-48. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Vliv teploty na vibrodiagnostiku. Technická diagnostika, 2009, vol. 18., no. Z1, p. 383-389. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D.; JANEČKA, J. Kybernetika a snímače tepelné pohody. In Šedesát let kybernetiky. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. p. 30-36. ISBN: 978-80-7204-662- 1.
  Detail

  ZUTH, D. Intelligent Sensory Control of Mobile Robots. In 32. mezinárodní konference TD 2009 - DIAGON 2009. Zlín: Academica centrum UTB, 2009. p. 31-36. ISBN: 978-80-7318-840- 5.
  Detail

  JANEČKA, J.; ZUTH, D. The possibilities of thermal comfort measurement. In Proceedings of XXXIVth Seminary ASR'09 Proceedings of XXXIVth Seminary ASR'09 - Instruments and Control. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. p. 18-18. ISBN: 978-80-248-1953- 2.
  Detail | WWW

  ZUTH, D.; MATOUŠEK, R.; MARADA, T. Expression Theoretical Temperature of Objects. In MENDEL 2009. Mendel Journal series. 1. Brno: BUT, 2009. p. 298-302. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  JANEČKA, J.; ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Měření střední radiační teploty. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. p. 91-96. ISBN: 978-80-87294-02- 4.
  Detail

  ZUTH, D. Analýza nejistot ve vibrodiagnostice. 2009.
  Detail

 • 2008

  JANEČKA, J.; ZUTH, D. Evaluation of Thermal Comfort with Type of Synthetic Skin Sensors. In Mechanical Engineering 2008 - Proceedings of the Abstracts. Bratislava: SjF STU v Bratislave, 2008. p. II- 16 (II-18 p.)ISBN: 978-80-227-2987- 1.
  Detail

  ZUTH, D. Monitorování stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže. In TD 2008 - Diagon 2008. Zlín: Academica centrum UTB, 2008. p. 51-55. ISBN: 978-80-7318-707- 1.
  Detail

  ZUTH, D. Využití snímačů typu umělá kůže. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků České republiky, o.s., 2008. p. 45-45. ISSN: 1210-311X.
  Detail

 • 2007

  ZUTH, D.; ROJKA, A. Frequency Analyzer with Labview. In Sborník konference Tvorba softwaru 2007. Ostrava: VŚB TU Ostrava, 2007. p. 219-225. ISBN: 978-80-248-1427- 8.
  Detail

  ZUTH, D. Analýza mechanických uzlů diagnostických měřidel. In Sborník přednášek 30.mezinárodní konference TD 2007 - DIAGON 2007. Zlín: Academia centrum UTB Zlín, 2007. p. 87-92. ISBN: 978-80-7318-570- 1.
  Detail

  ZUTH, D., VDOLEČEK, F. Využití mikrokontrolérů při sledování parametrů prostředí. Technická diagnostika, 2007, vol. 16., no. Z1, p. 487 ( p.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F., ZUTH, D. Complex Parametrs for Thermal Comfort Valuation. Technická diagnostika, 2007, vol. 16., no. Z1, p. 456 ( p.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Thermal Flux like Thermal Comfort Parameters. In Sborník přednášek 33. konference s mezinárodní účastí Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2007. p. 100-106. ISBN: 978-80-86840-31- 4.
  Detail

 • 2006

  ZUTH, D. Možnosti výukových modelů frekvenčních analyzátorů. In Poruchy strojů a jejich prevence. Praha: Asociace strojních inženýrů Praha, 2006. p. 42 ( p.)
  Detail

  ZUTH, D. Využití mikrokontroléru pro měření a regulaci. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2006. p. 132-137. ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

  ZUTH, D. Využití zvukové karty jako měřící A/ D převodník. In TD 2006- Diagon 2006. Zlín: Academia centrum UTB Zlín, 2006. p. 101 ( p.)ISBN: 80-7318-410- 9.
  Detail

  VDOLEČEK, F., ZUTH, D. Sledování tepelné pohody člověka. Technická diagnostika, 2006, vol. 15, no. z1, p. 384 ( p.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

 • 2005

  ZUTH, D.; ROJKA, A. Měřící řetězec s využitím SW LabView 7 Express. In Mechanical Engineering 2005. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2005. p. 180 ( p.)ISBN: 80-227-2314- 2.
  Detail

  VDOLEČEK, F., ZUTH, D. Vibrio II frekvenční analyzátor v reálném čase. Technická diagnostika, 2005, vol. 14, no. Z1, p. 346 ( p.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  ZUTH, D.; ROJKA, A. Modelování frekvenčního analyzátoru pomocí Labview 7 Express. In TD 2005 - Diagon 2005. Zlín: Academia centrum UTB Zlín, 2005. p. 111 ( p.)ISBN: 80-7318-293- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.