Publication detail

Vibrio II frekvenční analyzátor v reálném čase

VDOLEČEK, F., ZUTH, D.

Original Title

Vibrio II frekvenční analyzátor v reálném čase

English Title

Vibrio II Frequency Analyzer in Real Time

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek je volným pokračováním loňského článku o modelech frekvenčních analyzátorů. Seznamuje s výsledky některých nových aplikací v rámci výuky technické diagnostiky. Začleněním jednoduchého měřiče vibrací A 4900 - Vibrio II do modelu analyzátoru s počítačem a programem LabView byl vytvořen zajímavý analyzátor, který je schopen práce v reálném čase.

English abstract

The paper is liberal sequel of last year paper concerning frequency analyzer models. It acquaints with results of some new applications in teaching technical diagnostics. Very interesting analyzer was constructed with integration of relative simple measuring device of vibration A 4900 - Vibrio II to model analyzer with PC and software LabView. This analyzer is able working in real time.

Keywords

Frekvenční analyzátor, frekvenční spektrum, modelování

Key words in English

Frequency analyzer, frequency spectrum, modeling

Authors

VDOLEČEK, F., ZUTH, D.

RIV year

2005

Released

1. 2. 2005

Publisher

Asociace technických diagnostiků ČR

Location

Ostrava

ISBN

1210-311X

Periodical

Technická diagnostika

Year of study

14

Number

Z1

State

Czech Republic

Pages from

346

Pages to

352

Pages count

7

BibTex

@article{BUT46241,
  author="František {Vdoleček} and Daniel {Zuth}",
  title="Vibrio II frekvenční analyzátor v reálném čase",
  journal="Technická diagnostika",
  year="2005",
  volume="14",
  number="Z1",
  pages="7",
  issn="1210-311X"
}