Publication detail

POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU

ZUTH, D.

Original Title

POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU

English Title

COMPARISON LOW-COST HARDWARE FOR VIBRODIAGNOSTICS

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá porovnáním levného HW s profesionálním přístrojem pro vibrodiagnostiku. Cílem je ověřit základní vlastnosti vybraných prvků, které mohou být součástí levných, nízkoenergetických, autonomních, bezdrátových senzorů, které mohou tvořit senzorickou sít a s využitím metod umělé inteligence autonomně vyhodnocovat stav stroje. Tento článek si klade za cíl pouze porovnat naměřená data z různých platforem, a to jak v časové, tak frekvenční oblasti.

English abstract

The article deals with comparison of low-cost HW with professional device for vibrodiagnostics. The aim is to verify the basic properties of selected elements, which can be part of cheap, low-energy, autonomous, wireless sensors, which can form a sensors network and using artificial intelligence methods they can to autonomously evaluate the state of the machine. The aim of this paper is to compare measured data from different platforms from time and frequency domain.

Keywords

Vibrodiagnostika, mbed, nucleo, arduino, SKF, FFT

Key words in English

Vibrodiagnostic, mbed, nucleo, arduino, SKF, FFT

Authors

ZUTH, D.

Released

29. 1. 2020

Publisher

Asociace technických diagnostiků ČR

Location

Ostrava

ISBN

1210-311X

Periodical

Technická diagnostika

Year of study

XXIX

Number

Z1

State

Czech Republic

Pages from

170

Pages to

177

Pages count

8

URL

BibTex

@article{BUT164314,
  author="Daniel {Zuth}",
  title="POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU",
  journal="Technická diagnostika",
  year="2020",
  volume="XXIX",
  number="Z1",
  pages="170--177",
  issn="1210-311X",
  url="http://atdcr.cz/web/structure/180.html"
}