Publication detail

Využiti strojového učení ve vibrodiagnostice

ZUTH, D.

Original Title

Využiti strojového učení ve vibrodiagnostice

English Title

Utilization of Machine Learning in Vibrodiagnostics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možnosti využití strojového učení ve vibrodiagnostice pro určení typu závady rotačního stroje. Vzorová (vstupní) data jsou simulována dle předpokládaného průběhu signálu rychlosti vibrací při konkrétní poruše. Poté jsou data zpracována a redukována pro použití aplikace „Matlab Classification learner app“, která vytvoří model pro rozpoznávání závady. Model je nakonec otestován na novém vzorku dat. Článek slouží k ověření možností této metody pro pozdější využití na reálném stroji. V této fázi je testováno předzpracování dat a výběr vhodné metody klasifikace.

English abstract

The article deals with possibilities of machine learning in vibrodiagnostics to determine fault type of the rotary machine. Sample data are simulated according to the expected vibration velocity waveform signal at a specific fault. Then data are processed and reduced for using Matlab Classification Learner which creates model for identifying faults in the new data samples. The model is finally tested on a new sample data. Article serves to verify the possibility of this method for later use on a real machine. In this phase are tested data preprocessing and a suitable classification method.

Keywords

Vibrodiagnostika, Neuronové sítě, Classification Learner, Strojové učení, Matlab, Metody klasifikace

Key words in English

Vibrodiagnostics , Neuron Network, Classification Learner, Machine Learning, Matlab, Classification Method

Authors

ZUTH, D.

Released

31. 1. 2018

Publisher

Asociace technických diagnostiků ČR

Location

Ostrava

ISBN

1210-311X

Periodical

Technická diagnostika

Year of study

XXVII

Number

Z1

State

Czech Republic

Pages from

341

Pages to

349

Pages count

9

URL

BibTex

@article{BUT149451,
  author="Daniel {Zuth}",
  title="Využiti strojového učení ve vibrodiagnostice",
  journal="Technická diagnostika",
  year="2018",
  volume="XXVII",
  number="Z1",
  pages="341--349",
  issn="1210-311X",
  url="http://www.atdcr.cz"
}