Publication detail

Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice

ZUTH, D.

Original Title

Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice

English Title

Example of utilization of machine learning in vibrodiagnostics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá možností využití strojového učení ve vibrodiagnostice pro určení typu závady rotačního stroje. Zdrojem dat jsou reálná naměřená data z vibrodiagnostického modelu; tento model umožňuje simulovat některé typy závad. Data jsou následně zpracována a redukována pro použití v aplikaci Matlab Classification Learner app, která vytvoří model pro rozpoznání závad. Model z Matlabu je nakonec otestován na novém vzorku dat. Cílem článku je ověřit schopnost rozpoznávat závady rotačních strojů z reálného měření.

English abstract

The article deals with the possibility of using machine learning in vibrodiagnostics to determine the type of fault of rotating machine. The data source are real measured data from the vibrodiagnostic model, this model allows simulation of some types of faults.. The data is then processed and reduced for the use of the Matlab Classification learner app, which creates a model for recognizing faults. The model is ultimately tested on a new sample of data. The aim of the article is to verify the ability to recognize similarly rotary machine faults from real measurements in time domain.

Keywords

vibrodiagnostika; strojové učení; Klasifikace dat; Matlab, statická nevývaha; dynamická nevývaha

Key words in English

Vibrodiagnostics; Classification Learner; Machine Learning; Matlab; ;Static Unbalance; Dynamic Unbalance

Authors

ZUTH, D.

Released

10. 12. 2018

Publisher

Trade Media International s.r.o.

Location

Český Těšín.

ISBN

1803-4535

Periodical

Řézení&údržba průmyslového podniku

Number

4

State

Czech Republic

Pages from

14

Pages to

16

Pages count

3

BibTex

@article{BUT152182,
  author="Daniel {Zuth}",
  title="Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice",
  journal="Řézení&údržba průmyslového podniku",
  year="2018",
  number="4",
  pages="14--16",
  issn="1803-4535"
}