Publication detail

Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice

ZUTH, D. VDOLEČEK, F.

Original Title

Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice

English Title

Measurement Uncertainties Sources in Vibration Diagnostics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Třetí z volného cyklu článků o vibrodiagnostice se již dotýká problematiky nejistot měření. Jsou zde přiblíženy základní definice používané v teorii o nejistotách spolu se základními vztahy. Důraz je kladen na zdroje nejistot ve vibrodiagnostice, což je základem úspěšné analýzy nejistot. Vše je aplikováno na vibrodiagnostický systém, který se však v samotném principu získávaní dat neliší od jakéhokoliv jiného měřicího systému.

English abstract

Third articles from the series about vibrodiagnostic already affect problems uncertainties measuring. Are here approached basic definition used in the theory of uncertainties together with basic formulas. Accent is laying on sources of uncertainties in vibrodiagnostic, which be the basis of successful uncertainties analyses. Everything is applied on vibrodiagnostics system, which isn't different in principle of data acquisition like whichever other measurement system.

Keywords

Měření, nejistoty měření, vibrodiagnostika

Key words in English

Measurement, Uncertainties, Vibration Diagnostics

Authors

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.

RIV year

2010

Released

8. 6. 2010

Publisher

FCC Public

ISBN

1210-9592

Periodical

Automa

Year of study

16

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

40

Pages to

42

Pages count

3

BibTex

@article{BUT50027,
  author="Daniel {Zuth} and František {Vdoleček}",
  title="Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice",
  journal="Automa",
  year="2010",
  volume="16",
  number="6",
  pages="40--42",
  issn="1210-9592"
}