Publication detail

Aplikace fuzzy množin pro určení technického stavu stroje

ZUTH, D. MINÁŘ, P.

Original Title

Aplikace fuzzy množin pro určení technického stavu stroje

English Title

Applications of Fuzzy Sets to Determine Technical Condition of the Machine

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se bude zabývat využití fuzzy množin a fuzzy regulátoru pro vyhodnocení aktuálního stavu stroje. Obecně lze fuzzy logika použít mimo jiné tam, kde jsou dány expertní znalostní pravidla, na základě kterých je stanovena výstupní hodnota systému. článek si neklade za cíl konkretní nasazení do praxe, ale přiblížení možnosti využití v prostředí Matlab s konkrétní ukázkou zaměřenou na vibrodiagnostiku.

English abstract

This article deals with use of fuzzy sets and fuzzy controller to evaluate current state of the machine. Generally fuzzy logic is used, among other things, at given expert knowledge rules to determine which set of output value of the system (ie. Linguistic variables). The article does not aim at any specific commitment to practice, but it shows possibility of using fuzzy logic in Matlab with specific demonstration focused on vibrodiagnostics area.

Keywords

Fuzzy; Vibrodiagnostika; Matlab

Key words in English

Fuzzy; Vibrodiagnostics; Matlab

Authors

ZUTH, D.; MINÁŘ, P.

Released

30. 6. 2017

Publisher

Trade Media International, s.r.o.

Location

Český těšín

ISBN

1803-4535

Periodical

Řézení&údržba průmyslového podniku

Year of study

X

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

TD11

Pages to

TD14

Pages count

4

URL