Publication detail

Měření střední radiační teploty

JANEČKA, J. ZUTH, D. VDOLEČEK, F.

Original Title

Měření střední radiační teploty

English Title

Measuring Mean Radiant Temperature

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V poslední době je kladen důraz na celkovou kvalitu životního a pracovního prostředí. Je to z důvodů zvyšování produktivity práce, soustředěnosti a zdraví člověka. Jedním z těchto hodnotících faktorů je tepelná pohoda člověka, které se věnuje tento článek. Pro stanovení výsledné tepelné pohody je nutné měřit několik faktorů prostředí a dále vzít v úvahu faktory osobní. Příspěvek se podrobněji zabývá jednomu z faktorů prostředí, a to měření radiační teploty. Článek zmiňuje některé metody měření z oblasti techniky prostředí, jak je doporučují normy. Dále jsou uvedeny možnosti řešení a výsledky modelových měření se zařízením, které využívá pro plošné měření radiační teploty moderní elektroniku s cílem vyšší objektivity výsledků.

English abstract

In recent years there is an emphasis on overall quality of life and working environment on grounds of increasing labor productivity, concentration and human health. One of the evaluation factors is the thermal comfort of man, which deals with the following article. To determine the resulting thermal comfort, it is necessary to measure several environmental factors and take into account personal factors. The article deals in more detail with one of the environmental factors - measurement of radiation temperature. First, the measurement methods will be described in the field of environmental technology, recommended in standards. Next chapter will be devoted to the sensor "thermopile" A2TPMI of the company PerkinElmer. This type of sensor was chosen due to the appropriate technical parameters. In the last chapter there will be described the proposal of area measuring device for measurement of radiation temperature in the practice and the first measurement.

Keywords

Radiační teplota, teplota, tepelná pohoda,

Key words in English

Radiation temperature, temperature, thermal comfort,

Authors

JANEČKA, J.; ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.

RIV year

2009

Released

9. 4. 2009

Publisher

VŠB-TU Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

978-80-87294-02-4

Book

Měření a regulace teplot v teorii a praxi

Edition number

1

Pages from

91

Pages to

96

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT29952,
  author="Jan {Janečka} and Daniel {Zuth} and František {Vdoleček}",
  title="Měření střední radiační teploty",
  booktitle="Měření a regulace teplot v teorii a praxi",
  year="2009",
  number="1",
  pages="91--96",
  publisher="VŠB-TU Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-87294-02-4"
}