Publication detail

Vliv teploty na vibrodiagnostiku

VDOLEČEK, F. ZUTH, D.

Original Title

Vliv teploty na vibrodiagnostiku

English Title

Temperature Effect on Vibration Diagnostics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Výsledek diagnózy je závislý na hodnotách, získaných na sledovaném objektu pomocí měřicí techniky. Měřicí řetězec je vystaven také působení řady vlivů okolního prostředí jimž zpravidla dominuje teplota. Příspěvek se podrobněji zabývá právě vlivem teploty na měření vibrací a obecné závislosti konfrontuje s výsledky jednoduchých experimentů.

English abstract

Result of diagnostics is depended on values, which are gained in monitoring object with using measuring devices. Measuring chain is exposed incidence of all surroundings effects too; the temperature has dominant position here generally. The paper is concerned with temperature effect in vibration measurement in more detail and is confronted common relations with results of simple experiments.

Keywords

Akcelerometr, statická charakteristika, vliv teploty, výsledek diagnózy,

Key words in English

Accelerometer, result of diagnosis, static characteristic, temperature effect,

Authors

VDOLEČEK, F.; ZUTH, D.

RIV year

2009

Released

14. 4. 2009

Publisher

ATD ČR

Location

Ostrava

ISBN

1210-311X

Periodical

Technická diagnostika

Year of study

18.

Number

Z1

State

Czech Republic

Pages from

383

Pages to

389

Pages count

7

BibTex

@article{BUT47932,
  author="František {Vdoleček} and Daniel {Zuth}",
  title="Vliv teploty na vibrodiagnostiku",
  journal="Technická diagnostika",
  year="2009",
  volume="18.",
  number="Z1",
  pages="383--389",
  issn="1210-311X"
}