Publication detail

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

ZUTH, D. VDOLEČEK, F.

Original Title

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

English Title

Uncertainties Analysis in Vibrodiagnostic

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Čtvrtý, předposlední z volného cyklu článků o nejistotách ve vibrodiagnostice navazuje zejména na teorii přiblíženou v předcházejícím článku [8], kterou aplikuje na modelový měřicí řetězec používaný ve vibrodiagnostice. Jeho hlavními tématy jsou analýza zdrojů nejistot a jejich vyčíslení na základě experimentálních zjištění nebo provedených simulací. Vzorový způsob určení výsledné nejistoty je ukázán s použitím modelového příkladu.

English abstract

The fourth, last but one article from the series of articles on vibrodiagnostics issues from theory elucidated in [8] to apply it to a model of measuring chain used in vibrodiagnostics. Main subjects of the article are analysis of uncertainty sources and enumeration of uncertainties based on data obtained from experiments and simulations as well. Model way of resulting uncertainty determination is also shown with use of model example.

Keywords

Měření, nejistoty měření, vibrodiagnostika

Key words in English

Measurement, Uncertainties, Vibration Diagnostics

Authors

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.

RIV year

2010

Released

7. 7. 2010

Publisher

FCC Public

ISBN

1210-9592

Periodical

Automa

Year of study

16

Number

7

State

Czech Republic

Pages from

41

Pages to

45

Pages count

5

BibTex

@article{BUT50028,
  author="Daniel {Zuth} and František {Vdoleček}",
  title="Analýza nejistot ve vibrodiagnostice",
  journal="Automa",
  year="2010",
  volume="16",
  number="7",
  pages="41--45",
  issn="1210-9592"
}