Publication detail

Možnosti a problémy moderní (vibro)diagnostiky

ZUTH, D. VDOLEČEK, F.

Original Title

Možnosti a problémy moderní (vibro)diagnostiky

English Title

Possibilities and Problems of Modern (Vibro) Diagnostics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek je první z širšího volného cyklu příspěvků věnovaných vybraným problémům technické diagnostiky, především pak vibrodiagnostiky. Úloha technické diagnostiky se dnes dostává do popředí především v důsledku růstu výkonnosti a složitosti technických systémů při současné celkové orientaci na jejich co největší kvalitu a spolehlivost. Účelně použitá diagnostika může zabránit poruchám a haváriím technických zařízení i možnému poškození okolní prostředí.

English abstract

Paper opens a series of more specialized papers which will deal with selected problems of technical diagnostics, mainly vibrodiagnostics. Today, part of technical diagnostics is getting into the foreground mainly due to growing performance and complexity of technology combined with general orientation on its as high as possible quality and reliability. Appropriately used diagnostics can prevent faults or breakdowns of technical systems as well as possible environment damage.

Keywords

Technická diagnostika, vibrodiagnostika, vibrace, diagnostický systém

Key words in English

Technical diagnostics, vibrodiagnostics, vibration, diagnostic system

Authors

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.

RIV year

2009

Released

14. 10. 2009

Publisher

FCC Public s. r. o.

Location

Praha

ISBN

1210-9592

Periodical

Automa

Year of study

15

Number

10

State

Czech Republic

Pages from

10

Pages to

13

Pages count

4

BibTex

@article{BUT48537,
  author="Daniel {Zuth} and František {Vdoleček}",
  title="Možnosti a problémy moderní (vibro)diagnostiky",
  journal="Automa",
  year="2009",
  volume="15",
  number="10",
  pages="10--13",
  issn="1210-9592"
}