Publication detail

Shluková analýza vibrodiagnostického signálu

ZUTH, D.

Original Title

Shluková analýza vibrodiagnostického signálu

English Title

Cluster analysis of vibrodiagnostic signal

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možností využití shlukové analýzy (metoda učení bez učitele) pro vibrodiagnostický signál. Cílem je tedy předvést možnosti této metody na konkrétním příkladu, což jsou reálně naměřená data z vibrodiagnostického modelu.

English abstract

This paper discusses the possibility of using cluster analysis (a teacherless learning method) for vibrodiagnostic signal. The aim is therefore to demonstrate the possibilities of this method on a concrete example, which is real measured data from a vibrodiagnostic model.

Keywords

shluková analýza; technická diagnostika; vibrodiagnostika; K-means; dendogram

Key words in English

cluster analysis; technical diagnostics; vibrodiagnostics; K-means; dendogram

Authors

ZUTH, D.

Released

1. 1. 2023

Publisher

VŠB-TU Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-4656-9

Book

DIAGO 2023 - Technická diagnostika stroj

Edition number

40

Pages from

188

Pages to

195

Pages count

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT186921,
  author="Daniel {Zuth}",
  title="Shluková analýza vibrodiagnostického signálu",
  booktitle="DIAGO 2023 - Technická diagnostika stroj",
  year="2023",
  number="40",
  pages="188--195",
  publisher="VŠB-TU Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-4656-9",
  url="https://atdcr.cz/web/structure/180.html"
}