Publication detail

Využití mikrokontrolérů při sledování parametrů prostředí

ZUTH, D., VDOLEČEK, F.

Original Title

Využití mikrokontrolérů při sledování parametrů prostředí

English Title

Microcontrollers Utilizing for Thermal Comfort Monitoring

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Snímače pro monitorování parametrů prostředí musí splňovat řadu náročných požadavků. Optimální je i jistý stupeň jejich „inteligence“, který jim může dodat právě realizace na bázi mikrokontroléru. Článek se zabývá touto problematikou z pohledu širších souvislostí řešeného grantového projektu.

English abstract

Sensors for the Thermal control monitoring parameters must complies many complicated requirements. Is very useful some “degree of intelligence” of sensors, which can guarantees employ some microcontrollers. This contribution deals this problematic with reference to necessary of grant project.

Keywords

Hustota tepelného toku, tepelný tok, tepelná pohoda, mikrokontrolér

Key words in English

Heat flux, heat flux density, microcontrolers, thermal comfort,

Authors

ZUTH, D., VDOLEČEK, F.

RIV year

2007

Released

30. 1. 2007

ISBN

1210-311X

Periodical

Technická diagnostika

Year of study

16.

Number

Z1

State

Czech Republic

Pages from

487

Pages to

492

Pages count

6

BibTex

@article{BUT44392,
  author="Daniel {Zuth} and František {Vdoleček}",
  title="Využití mikrokontrolérů při sledování parametrů prostředí",
  journal="Technická diagnostika",
  year="2007",
  volume="16.",
  number="Z1",
  pages="6",
  issn="1210-311X"
}