Publication detail

Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy

ZUTH, D. VDOLEČEK, F. ROJKA, A.

Original Title

Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy

English Title

Main sensor effect to final uncertainty diagnosis

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Pátý článek z volného cyklu o vibrodiagnostice shrnuje získané složky nejistot z předchozího dílu a snaží se provést porovnání jednotlivých složek pomocí přehledných grafů. Z těchto analýz je zřejmé, které složky mají největší vliv na výslednou nejistotu a také tento článek naznačuje možné příčiny jednotlivých složek a možnosti jejich snížení. Závěrem je však nutno konstatovat, ze bez důkladné analýzy nejistot se neobejde žádný obor využívající k získávání dat měření, tedy i technická diagnostika.

English abstract

Fifth article from of free cycle about vibrodiagnostic summarises gained components uncertainties from previous part and try perform comparison single components by the help of transparent diagram. Of these analysis is evident, which components have utmost influence on resulting uncertainty as well as this article implies probably causes single components and possibilities their decrease. Last is however necessary state, from without complete analysises

Keywords

vibrodiagnostika, nejistoty měření

Key words in English

vibrodiagnostic, uncertainty of measurements

Authors

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A.

RIV year

2010

Released

13. 12. 2010

Publisher

FCC Public

ISBN

1210-9592

Periodical

Automa

Year of study

16

Number

12

State

Czech Republic

Pages from

29

Pages to

30

Pages count

2

BibTex

@article{BUT50302,
  author="Daniel {Zuth} and František {Vdoleček} and Aleš {Rojka}",
  title="Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy",
  journal="Automa",
  year="2010",
  volume="16",
  number="12",
  pages="29--30",
  issn="1210-9592"
}