Publication detail

Měření vibrací ve vibrodiagnostice

ZUTH, D. VDOLEČEK, F.

Original Title

Měření vibrací ve vibrodiagnostice

English Title

Vibration measurement in vibrodiagnostics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Druhý z volného cyklu článků o vibrodiagnostice je věnován principům měření vibrací jako základu vibrodiagnostiky. Jsou v něm definovány veličiny měřené pro vibrodiagnostické účely a připomenuty principy jejich snímání i metody zpracování získaného signálu. Výklad směřuje k problematice nejistot ve vibrodiagnostice, které bude věnována následující část cyklu. Účelnost diagnostiky pro praxi není třeba zdůrazňovat, ale je nutné si uvědomovat, že nejistoty mohou negativně ovlivnit měření a následně i kvalitu diagnózy

English abstract

As the second one from the series of articles dedicated to vibrodiagnostics, the article deals with vibration measurement on which a vibrodiagnostics is based. Measured variables in vibrodiagnostics are defined and relevant sensing principles as well as measuring signal processing methods are recalled. Explanation goes towards problems of uncertainties in vibrodiagnostic, to which the authors will pay attention in the next articles of the series. Though there is no need to emphasised usefulness of vibrodiagnostics for practice, it is always necessary to keep in mind that uncertainties can negatively influence measurement and hence diagnosis quality as well.

Keywords

Technická diagnostika, vibrodiagnostika, vibrace, diagnostický systém

Key words in English

Technical diagnostics, vibrodiagnostics, vibration, diagnostic system

Authors

ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.

RIV year

2010

Released

19. 1. 2010

Publisher

FCC Public

ISBN

1210-9592

Periodical

Automa

Year of study

16

Number

1-2010

State

Czech Republic

Pages from

32

Pages to

36

Pages count

5

BibTex

@article{BUT48595,
  author="Daniel {Zuth} and František {Vdoleček}",
  title="Měření vibrací ve vibrodiagnostice",
  journal="Automa",
  year="2010",
  volume="16",
  number="1-2010",
  pages="32--36",
  issn="1210-9592"
}