Volba kandidáta
na jmenování rektorem VUT

pro funkční období únor 2022 až leden 2026

Další

Zvolený kandidát na jmenování rektorem VUT • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

  Ve volbě hlasovalo všech 27 členů Akademického senátu.
  Zvolený kandidát obdržel 24 hlasů. Zbývající 3 hlasy patřily druhému kandidátovi.

Kandidáti na jmenování rektorem VUT • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

  57 let
  kvestor, VUT
  docent, Letecký ústav, Fakulta strojního inženýrství VUT

  Kandidát byl navržen:
  Akademickým senátem Fakulty strojního inženýrství VUT
  Akademickým senátem Fakulty stavební VUT
  Akademickým senátem Fakulty chemické VUT
  Akademickým senátem Fakulty podnikatelské VUT
  Akademickým senátem Fakulty výtvarných umění VUT
  Centrem sportovních aktivit VUT
  Ústavem soudního inženýrství VUT

  Volební program Programme Statement
  Tým prorektorů Životopis Web


 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

  56 let
  děkan, Fakulta informačních technologií VUT
  profesor, Ústav počítačové grafiky a multimédií,
  Fakulta informačních technologií VUT

  Kandidát byl navržen:
  Akademickým senátem Fakulty informačních technologií VUT
  Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

  Volební program
  Tým prorektorů
  Často kladené otázky
  Životopis Web

Termíny předvolebních shromáždění

 • 18. října 2021 od 14:00

  Fakulta stavební
  Historická aula
  Veveří 95, Brno

 • 20. října 2021 od 14:00

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Aula prof. Braunera
  Technická 12, Brno

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková