Volba kandidáta
na jmenování rektorem VUT

pro funkční období únor 2022 až leden 2026

Další

Kandidáti na jmenování rektorem VUT • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

  57 let
  kvestor, VUT
  docent, Letecký ústav, Fakulta strojního inženýrství VUT

  Kandidát byl navržen:
  Akademickým senátem Fakulty strojního inženýrství VUT
  Akademickým senátem Fakulty stavební VUT
  Akademickým senátem Fakulty chemické VUT
  Akademickým senátem Fakulty podnikatelské VUT
  Akademickým senátem Fakulty výtvarných umění VUT
  Centrem sportovních aktivit VUT
  Ústavem soudního inženýrství VUT

  Volební program Programme Statement
  Tým prorektorů Životopis Web


 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

  56 let
  děkan, Fakulta informačních technologií VUT
  profesor, Ústav počítačové grafiky a multimédií,
  Fakulta informačních technologií VUT

  Kandidát byl navržen:
  Akademickým senátem Fakulty informačních technologií VUT
  Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

  Volební program
  Tým prorektorů
  Často kladené otázky
  Životopis Web

Termíny předvolebních shromáždění

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková